28/02/2024

Czas założenia spółki z o.o. uzależniony jest od wielu czynników. Na czas ten wpływa przede wszystkim wybrany przez przyszłych wspólników sposób zawarcia umowy spółki z o.o., a także szybkość działania sądu rejestrowego. Nie bez znaczenia pozostają również działania samych założycieli spółki. O tym ile trwa założenie spółki z o.o. i czy proces ten można przyspieszyć dowiesz się z naszego artykułu.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga dokonania następujących czynności:

  1. zawarcia umowy spółki,

  2. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o. wynosi 5.000 zł),

  3. powołania zarządu,

  4. ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obowiązkowe w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 zł, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu),

  5. rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czas czynności związanych z rejestracją spółki z o.o. zależy w dużej mierze od wybranego przez przyszłych wspólników sposobu założenia spółki. Możliwe jest przeprowadzenie procesu założenie spółki całkowicie przez Internet. W takim przypadku popisanie umowy spółki następuje podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP. Innym rozwiązaniem jest zawarcie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, a następnie złożenie wniosku o rejestrację tej spółki przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS). O tym, jak zarejestrować spółkę przez PRS przeczytasz w naszym artykule Przewodnik po PRS: jak zarejestrować spółkę i zmienić jej umowę oraz Przewodnik po PRS: na co uważać żeby skutecznie złożyć wniosek przez PRS? 

Każdy ze wskazanych powyżej sposobów rejestracji spółki ma określone zalety i wady. Więcej informacji na temat różnic pomiędzy tymi dwoma sposobami założenia spółki znajdziesz w artykule Założenie spółki z o.o. – u notariusza czy przez Internet? 

Ile trwa wpis do KRS?

Zgodnie z przepisami rozpoznanie wniosku o rejestrację spółki z o.o. zakładanej przez Internet powinno nastąpić w ciągu jednego dnia od dnia wysłania wniosku o wpis spółki do sądu rejestrowego. Z naszej praktyki wynika jednak, że takie wnioski są najczęściej rozpatrywane w terminie od jednego do trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wpis spółki. Jak widać rejestracja spółki przez Internet jest wariantem znacznie szybszym i prostszym od tradycyjnego założenia spółki z o.o. w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z ustawą o krajowym rejestrze sądowym rozpoznanie wniosku o wpis spółki z o.o. założonej w sposób tradycyjny powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do sądu rejestrowego. Z naszej praktyki wynika jednak, że w takim przypadku oczekiwanie na wpis spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS może potrwać od około dwóch tygodni do miesiąca lub nawet dłużej.

Zarówno w przypadku zakładania spółki przez Internet oraz zakładania spółki w sposób tradycyjny czas rozpoznawania przez sąd rejestrowy wniosku o wpis spółki w dużej mierze uzależniony jest od obłożenia sprawami sądu rejestrowego właściwego dla miejsca siedziby spółki oraz tego czy wniosek został przygotowany w sposób prawidłowy. Złożenie wniosku o wpis spółki obarczonego błędami lub brakami formalnymi zdecydowanie wydłuża proces rejestracji spółki w KRS.

grafika_akapity.png


Zdobądź największe kompendium wiedzy i wykorzystaj je w praktyce! Niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o. Sprawdź nasze książki!

 

 

Jak długo czeka się na NIP?

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada swój indywidualny identyfikator podatkowy -NIP. Obecnie nie ma potrzeby składania odrębnych wniosków o nadanie tego numeru wraz z wnioskiem o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, bowiem numer NIP nadawany jest automatycznie po wpisie spółki z o.o. do rejestru. Urząd Skarbowy nie przesyła odrębnego zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.

Po wprowadzeniu podstawowych danych nowo zakładanego podmiotu do KRS, są one automatycznie przekazywane za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości do centralnego rejestru podmiotów krajowej ewidencji podatników. Procedura ta może się wydłużyć do 3 dni, jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia przez urząd skarbowy postępowania wyjaśniającego, czy podmiot nie otrzymał już wcześniej NIP. Potwierdzeniem nadania NIP jest ujawnienie tego numeru w KRS.

Jak długo czeka się na REGON?

Numer REGON podobnie jak numer NIP jest nadawany automatycznie po wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców. Urząd statystyczny nie wysyła zatem po rejestracji spółki zaświadczenia o nadaniu tego numeru. Informacja o nadanym podmiotowi numerze identyfikacyjnym jest udostępniana w wyszukiwarce podmiotów gospodarki narodowej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Numer REGON widnieje również w odpisie KRS spółki.

Ile więc trwa cały proces zakładania spółki z o.o.?

Tak, jak już wspomniano powyżej, czas czynności związanych z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od wybranego przez przyszłych wspólników spółki sposobu założenia tej spółki oraz czasu rozpoznawania wniosku o wpis spółki przez sąd rejestrowy. Powyższe kwestie, to jednak nie jedyne czynniki mające wpływ na całkowity czas trwania procesu zakładania spółki z o.o.

Nie bez znaczenia dla czasu czynności związanych z założeniem spółki pozostają bowiem relacje pomiędzy przyszłymi wspólnikami i stopień zaawansowania ich ustaleń co do działalności, która ma być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odzwierciedleniem tych ustaleń powinna być umowa spółki. Wspólnicy mogą również podpisać dodatkowe porozumienie dotyczące zasad funkcjonowania spółki z o.o. i ich współpracy w ramach tej spółki.

Szacując czas czynności związanych z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy również uwzględnić czas na dokonanie poniższych formalności:

  1. uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych w ciągu 14 dni od popisania umowy spółki - wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki z o.o. pomniejszonego o wysokość uiszczonej opłaty sądowej i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

  2. złożenie we właściwym dla siedziby spółki urzędzie skarbowym zgłoszenia NIP-8 - zgłoszenie należy złożyć w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki w KRS, w przypadku natomiast, gdy spółka ma zatrudniać pracowników termin na złożenie zgłoszenia wynosi 7 dni od dnia rejestracji spółki,

  3. zgłoszenie informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych spółki z o.o. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - informacje do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy złożyć w terminie 14 dni od dnia rejestracji spółki.

Podsumowując, całkowity czas czynności formalnych związanych z założeniem spółki zależy od wielu czynników. Korzystając jednak z pomocy profesjonalnego doradcy możliwe jest przeprowadzenie całego tego procesu w kilka dni jeśli spółka z o.o. jest zakładana przez Internet. W przypadku natomiast spółki z o.o. zakładanej w sposób tradycyjny możliwe jest przeprowadzenie tego procesu w około 3-4 tygodnie.

Jak przyspieszyć proces zakładania spółki z o.o.?

Jeżeli przyszłym wspólnikom zależy na szybkim przeprowadzeniu procesu założenia spółki warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy, który w pierwszej kolejności zaproponuje treść umowy spółki z o.o. odzwierciedlającą ustalenia przyszłych wspólników, a następnie przeprowadzi proces rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS przygotowując kompletną dokumentację w tym zakresie. Proces rejestracji spółki w KRS nie będzie zatem wydłużał się ze względu na błędy w dokumentach czy ewentualne braki formalne. Więcej na temat pomocy prawnej przy zakładaniu spółki przeczytasz w naszym artykule Pomoc prawna w założeniu spółki.

W sytuacji natomiast, gdy przyszli wspólnicy chcą skorzystać ze swobody w kształtowaniu umowy spółki, co jest możliwe jedynie w przypadku umowy spółki zawieranej w formie aktu notarialnego, ale jednocześnie zależy im na bardzo szybkiej rejestracji spółki w KRS dobrym rozwiązaniem jest pierwotna rejestracja spółki przez Internet, a następnie zmiana umowy spółki u notariusza. Pozwala to na szybki wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego, a następnie dostosowanie treści umowy spółki do ustaleń wspólników poprzez zmianę umowy spółki u notariusza.

Jeśli planujesz założenia spółki z o.o. - skontaktuj się  z naszymi doradcami, którzy sprawnie pomogą przeprowadzić Ci cały ten proces. Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc, zapoznając się z naszą ofertą

Karolina Jezierska-Kowalska


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.