Założenie spółki - pomoc prawna

Po etapie opracowywania pomysłu na przyszły biznes i pozyskaniu środków na jego realizację przychodzi czas na założenie spółki, w ramach której pomysł zostanie zrealizowany. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, jak ważny jest to etap i jak duże może mieć znaczenie dla powodzenia ich przedsięwzięcia. Założenie spółki w sposób przemyślany jest szczególnie istotne, gdy zakładamy ją ze wspólnikiem, nawet gdy jest nim członek naszej rodziny lub wieloletni przyjaciel.

Pomoc prawna w założeniu spółki i wyborze formy prawnej

Pierwszym problemem, z jakim muszą zmierzyć się przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję o założeniu firmy, jest wybór formy prawnej, w jakiej będą prowadzić swój biznes. Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne na etapie zakładania działalności, w tym przy wyborze formy prawnej spółki, która odpowiadać będzie indywidualnym potrzebom Klienta.

Przed założeniem spółki przedstawiamy zalety i wady każdej formy prawnej, tak aby umożliwić wybór spółki, która będzie maksymalnie dostosowane do przyszłej działalności Klient. Jest to niezwykle istotne, ponieważ niewłaściwy wybór formy prawnej może wiązać się z nadmiernymi obciążeniami podatkowymi lub niepotrzebnie narażać majątek prywatny wspólników spółki.

W ramach świadczonych przez nas usług prezentujemy jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku, a następnie przeprowadzamy klienta przez wszystkie etapy tego procesu.

Założenie spółki - pomoc prawna w przygotowaniu umowy

Nasza Kancelaria oferuje wsparcie w przygotowaniu podstawowego dokumentu każdej spółki, czyli umowy spółki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak ważny jest to dokument i jak wielkie może mieć znaczenie dla powodzenia biznesu. Dobrze przygotowana umowa spółki może pomóc w rozwiązaniu sporów, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Zawsze staramy się, aby zaproponowane przez nas zapisy umowy spółki były jak najbardziej dopasowane do potrzeb wspólników spółki i pozwalały im skoncentrować się na prowadzeniu działalności gospodarczej bez niepotrzebnych prawnych komplikacji.

Każdą umowę spółki warto dobrze przemyśleć. O jakich tym błędów nie popełniać w umowie spółki dowiesz się z naszego artykułu 8 najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu umowy spółki z o.o.

Pomoc prawna w założeniu spółki

Przygotowanie porozumienia wspólników przed założeniem spółki

Sama umowa spółki często nie wystarcza, by w pełni zabezpieczyć interesy wspólników. Nierzadko wspólnicy spółki nie chcą wpisywać wszystkich ich ustaleń biznesowych do umowy spółki, która jest składana do jawnego dla wszystkich krajowego rejestru sądowego.

W takich sytuacjach często proponujemy, oprócz umowy spółki, przygotowanie także dodatkowego porozumienia wspólników, w którym można szerzej uregulować zasady współpracy przyszłych wspólników. Niewątpliwą zaletą takiego porozumienie jest jego poufny charakter, a jednocześnie wiążąca moc, która pozwala na egzekwowanie zawartych w nim zapisów na drodze sądowej lub arbitrażowej w przypadku ewentualnego sporu.

Porozumienie wspólników to najlepsze miejsce na szczegółowe uregulowanie założeń biznesowych wspólników spółki z o.o. W tym dokumencie mogą zostać uregulowane takie procedury jak klauzula shotgun, tag-along, drag-along, czy też good i bad leaver. 

Po zawarciu umowy spółki, a niekiedy także porozumienia wspólników przychodzi czas na rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pomoc prawna w transakcjach kupna i sprzedaży firmy.jpg

Pomoc prawna w założeniu spółki: rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w procedurze zgłoszenia spółki do krajowego rejestru sądowego poprzez portal rejestrów sądowych. Pomagamy w przygotowaniu wszelkich załączników niezbędnych do założenia spółki, a następnie jako pełnomocnicy składamy wniosek do KRS oraz monitorujemy jego rozpoznanie, aż do momentu wpisu.

Zapewniamy wsparcie w rejestracji spółki, zarówno dla osób, które zdecydują się na tradycyjne założenie spółki w formie notarialnej, jak i za pośrednictwem internetu poprzez system s24. Więcej o tym, jak założyć spółkę z o.o. możesz dowiedzieć się z naszego artykułu U notariusza czy przez Internet — jak założyć najprościej spółkę z o.o.?

Rejestracja spółki prawa handlowego — obowiązki po rejestracji spółki

Założenie spółki nie kończy się na wpisaniu jej do KRS, a tym samym na tym etapie nie kończy się też nasze wsparcie. Nasza Kancelaria czuwa, aby dopełnione zostały wszelkie obowiązki po rejestracji spółki. W ramach naszego wsparcia na etapie po rejestracji spółki świadczymy pomoc m.in. w zgłoszeniu spółki do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych, a jeżeli jest to potrzebne także opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Pomagamy również w złożeniu wszelkich wymaganych dokumentów do urzędu skarbowego i innych urzędów. Należy o tym pamiętać, ponieważ w przypadku rejestracji spółki przez internet to spółka ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego deklarację PCC i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku?

Ja widać z powyższego opisu założenie spółki z o.o. składa się zazwyczaj z kilku etapów. 

Etapy założenia spółki z o.o.:

  1. zawarcie umowy spółki z o.o.,
  2. powołanie członków organów spółki,
  3. podpisanie wymaganych załączników do KRS,
  4. wniesienie przez wspólników wkładów do pokrycie kapitału zakładowego spółki,
  5. złożenie wniosku o rejestrację spółki w KRS,
  6. dokonanie wpisu spółki w KRS,
  7. zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych spółki do CRBR,
  8. dokonanie innych zgłoszeń do urzędów.

Zakładając spółkę z o.o. z nami możesz liczyć na pełne doradztwo i pomoc na każdym w powyższych etapów zakładania spółki z o.o.

Ile trwa założenie spółki z o.o.?

O tym, jak długo będzie trwał proces założenia spółki z o.o. w dużej mierze decydujące znaczenie będzie miał tryb, w jakim spółka będzie zakładana. W przypadku zawarcia umowy spółki u notariusza założenie spółki z o.o. od zawarcia jej umowy do rejestracji w KRS trwa zazwyczaj około 1 miesiąca. Natomiast w przypadku zawarcia umowy spółki przez internet w tzw. trybie s24 zdarza się, że spółka jest wpisana w KRS już następnego dnia po złożeniu wniosku. 

Co ważne w przypadku spółki z o.o. już z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje tzw. spółka z o.o. w organizacji. Taka spółka w organizacji może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej pomimo braku rejestracji w KRS. Oczywiście nie zwalnia to z obowiązku rejestracji spółki w KRS, gdyż niedopełnienia złożenia wniosku do KRS w ustawowym terminie spowoduje rozwiązanie spółki z mocy prawa.

Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

Koszty założenia spółki z o.o. zależą od wielu czynników w tym od trybu, w jakim spółka będzie zakładana. W przypadku zawierania umowy spółki u notariusza i rejestracji jej w KRS należy liczyć się z kosztami notarialnymi, które mogą wynieść około 2.000-3.000 zł oraz opłatami sądowymi w wysokości 600 zł.

W przypadku rejestracji spółki przez internet w trybie s24 koniecznie będzie jedynie uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 350 zł. Jest to więc zdecydowanie tańsze rozwiązanie niż zakładanie spółki tradycyjnie u notariusza.

W obu przypadkach należy się liczyć z dodatkowym kosztem, jakim jest podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitałU zakładowego spółki z o.o. 

Zakładanie spółki z o.o. — podsumowanie

Jak widać założenie spółki, czy to w formie tradycyjnej, czy też poprzez podpisanie podpisem elektronicznym umowy spółki sporządzonej na elektronicznym formularzu nie jest tak łatwe, jak na początku mogłoby się wydawać. Często zdarza się, że błędy popełnione na początku, na etapie zakładania spółki istotnie komplikują późniejsze prowadzenie działalności. Nierzadko konieczne okazuje się dokonanie zmiany pierwotnie obranej formy prawnej co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Dlatego tak ważne jest, aby już na początku przygody z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, który kompleksowo wyjaśni wszystkie kwestie związane z założeniem spółki. Taki doradca rzetelnie przedstawi koszty założenia spółki, a także pomoże w wyborze odpowiedniej formy prawnej, a następnie przeprowadzi przez cały proces rejestracji spółki.

Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu z doświadczonymi doradcami z Kancelarii PragmatIQ, którzy od wielu lat świadczą pomoc prawną przy zakładaniu spółek.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.