05/05/2021

Po zawarciu umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego konieczne jest złożenie wniosku do KRS o rejestrację spółki.

Urzędowe formularze

Zgłoszenia spółki, której umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, dokonujemy za pomocą formularza KRS-W3, do którego standardowo należy dołączyć:

 • formularz KRS-WE, zawierający informacje o wspólnikach spółki,
 • formularz KRS-WK, zawierający informacje o członkach organów spółki,
 • formularz KRS-WM, zawierający informacje o przedmiocie działalności spółki (PKD).

W zależności od konkretnej sytuacji, do zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązkowo należy dołączyć również formularze zawierające informacje m.in. na temat prokurentów (KRS-WL) oraz oddziałów spółki (KRS-WA), a także sposobu jej powstania, jeżeli podstawą zgłoszenia jest np. dokonane wcześniej przekształcenie (KRS-WH).

grafika_akapity.png


Wszystko co musisz wiedzieć o spółce z o.o.! Sprawdź największe kompendium wiedzy – niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!Pozostałe załączniki

Oprócz informacji zgłaszanych na formularzach urzędowych, do wniosku o rejestrację spółki należy również załączyć:

 • akt notarialny, obejmujący umowę sp. z o.o.,
 • oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego,
 • umowę przeniesienia przedmiotu aportu (w sytuacji, gdy kapitał zakładowy jest pokrywany wkładem niepieniężnym),
 • dowód ustanowienia członków organów (jeżeli o powołaniu członków organów nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki),
 • oświadczenie o danych adresowych członków zarządu,
 • zgody członków zarządu na ich powołanie do organu,
 • listę wspólników,
 • oświadczenie o danych adresowych osób uprawnionych do powoływania zarządu spółki,
 • oświadczenie o adresie spółki,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG,
 • uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).

Zgłoszenie jednoosobowej spółki z o.o. do rejestru powinno zawierać ponadto oświadczenie o danych jedynego wspólnika spółki, ze wzmianką że jest on jedynym wspólnikiem.

Jeżeli planujesz założenie spółki z o.o. i chcesz, by zgłoszenie do KRS zostało złożone w sposób kompletny i prawidłowy, skontaktuj się z doradcami z Kancelarii PragmatIQ. Sprawdź także naszą ofertę i dowiedz się, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić! 

Paweł Dymkowski

 


Aleksander Gałek
Aleksander Gałek
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.