01/03/2024

Zgodnie z art. 210 § 1 k.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Spore wątpliwości budziła kwestia czy tym pełnomocnikiem może być inny członek zarządu spółki. Z naszego artykułu dowiesz się jakie jest najnowsze stanowisku Sądu Najwyższego w tej kwestii. 

Pojawiające się wątpliwości 

Jak reprezentowana jest spółka z o.o. w przypadku umowy lub sporu z członkiem zarządu opisaliśmy w artykule Umowy lub spory z członkami zarządu – kto wtedy reprezentuje spółkę? W praktyce pojawiają się wątpliwości w kwestii dopuszczalności ustanowienia członka zarządu jako pełnomocnika z art. 210 k.s.h. Przeciwnicy takiej możliwości wskazują, że art. 210 § 1 k.s.h. ma na celu wyeliminowanie konfliktu interesów pomiędzy członkami zarządu a spółką. Można mieć wątpliwości czy takie wyeliminowanie konfliktu interesów będzie miało miejsce, jeżeli umowa między spółką, a jej członkiem zarządu będzie podpisywana przez innego członka zarządu, który będzie działał jako pełnomocnik spółki. Z drugiej jednak strony wskazać można, że przepisy k.s.h. nie zakazują ustanowienia członka zarządu pełnomocnikiem, a więc można domniemać, że dopuszczają taką możliwość. 

grafika_akapity.png

Chcesz dowiedzieć się jak założyć i dobrze zorganizować spółkę, a także jak finansować spółkę i dokonywać w niej zmian? Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

 

Stanowisko Sądu Najwyższego 

Sąd Najwyższy opowiedział się niedawno za dopuszczalnością ustanowienia członka zarządu jako pełnomocnika spółki z art. 210 k.s.h. W orzeczeniu o sygnaturze II CSKP 785/22 stwierdził, że: 

  1. Kodeks spółek handlowych wprost nie zakazuje takiej możliwości,  
  1. członek zarządu będący pełnomocnikiem z art. 210 k.s.h. działa na innej podstawie prawnej, nie działa jako członek zarządu, 
  1. wspólnicy najlepiej wiedzą, kto powinien być pełnomocnikiem spółki, a członek zarządu najczęściej ma największą wiedzę na temat spółki. 

Potencjalne ryzyko 

Pomimo powyższego orzeczenia Sądu Najwyższego w naszej ocenie ustanowienie członka zarządu pełnomocnikiem z art. 210 § 1 k.s.h. wiąże się jednak z potencjalnym ryzkiem. Zgromadzenie wspólników musi dokonać właściwej oceny, czy ustanowienie członka zarządu pełnomocnikiem spółki nie będzie powodować konfliktu interesów i czy tak wybrany pełnomocnik należycie będzie chronił interesy spółki.  

Podsumowując, członek zarządu może zostać powołany przez zgromadzenie wspólników na pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 k.s.h. do zawarcia umowy z innym członkiem zarządu, lecz ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, nadal rekomendujemy, aby pełnomocnikiem spółki była osoba nie będąca członkiem zarządu. 

Adrian Pluto Prondzinski


Aleksander Gałek
Aleksander Gałek
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.