Pomoc prawna w transakcjach przejęcia firmy (M&A)

Transakcja przejęcia firmy (tzw. mergers and acqusitions) nie jest przedsięwzięciem prostym i tylko skrupulatne zaplanowanie całego procesu pozwala na skuteczne oraz bezpieczne dla Klienta jego przeprowadzenie. Samo pozyskanie inwestora to jeszcze nie wszystko. Niezmiernie ważne jest ustanowienie pełnomocnika posiadającego specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

Sprzedaż firmy - złożony proces wymagający wsparcia

Podpowiadamy naszym Klientom jak sprzedać firmę. Wspieramy zarówno sprzedających jak i inwestorów, doradzając przy różnych modelach transakcji M&A oraz na ich wszystkich etapach, doradzając jak dobrze sprzedać firmę lub ją kupić.

Wiemy jak ważne jest przygotowanie firmy do sprzedaży, tak aby sprostała oczekiwaniom potencjalnych nabywców. Wiemy przed jakimi dylematami staje właściciel firmy chcący sprzedać swój biznes. Przejęcie firmy często jest złożonym, wielomiesięcznym procesem, w który zaangażowanych bywa wiele osób - nie tylko właścicieli czy inwestorów, ale również doradców.

Pomoc prawna w przekształceniach spółek prawa handlowego

Sprzedawane firmy nierzadko stanowią dorobek kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat pracy ich właścicieli. Dlatego też do transakcji obejmujących sprzedaż firmy należy się dobrze przygotować. Zamierzając sprzedać przedsiębiorstwo należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wielkość przedsiębiorstwa, branże w których działa firma, liczbę pracowników, miejsce prowadzenia działalności, świadczone usługi, złożoną przez inwestora ofertę itd.

Ważne jest zatem ustanowienie pełnomocnika/doradcy, który będzie rozumiał proces transakcji oraz wiedział jak się do niego przygotować.

Wsparcie profesjonalistów przy transakcji M&A

Przejęcie firmy niemal zawsze jest skomplikowanym i długotrwałym przedsięwzięciem. Złożoność tego typu transakcji sprawia, że stosunkowo łatwo jest popełnić błąd, który może mieć wielomilionowe konsekwencja zarówno dla sprzedającego jak i inwestora.

Dlatego w transakcje M&A tak często zaangażowanych jest wielu doradców, którzy czuwają nad bezpieczeństwem reprezentowanego przez nich Klienta. My taką pomoc zapewniamy, a dzięki przeprowadzeniu z sukcesem wielu transakcji przejęcia firmy wiemy, na co zwrócić szczególną uwagę, jakich błędów uniknąć i jak z powodzeniem przeprowadzić transakcję.

Pomoc prawna w sprzedaży gotowej spółki

Doradzamy jak sprzedać firmę

Doradzamy przy transakcjach obejmujących sprzedaż firmy krok po kroku. Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie transakcji obejmującej sprzedaż firmy lub kupno firmy - począwszy od badania stanu prawnego przedsiębiorstwa (tzw. analiza due diligence), które pozwala na dokonanie oceny ich biznesu, identyfikacje potencjalnego ryzyka oraz wdrożenie działań naprawczych, które należy podjąć, poprzez fazę negocjacji oraz przygotowania umowy, aż po sfinalizowanie całej procedury.

Przejęcie firmy - pomoc prawna przy wyborze formy transakcji

Forma prawna w jakiej prowadzona jest firma ma istotne znaczenie dla wielu kwestii związanych z transakcją sprzedaży firmy dlatego zazwyczaj zwracają na nią uwagę zarówno właściciel firmy jak i inwestor przejmujący firmę. Strony często już na początku negocjacji ustalają w jakiej formie prawnej inwestor przejmie firmę i zapisują w liście intencyjnym lub term sheet jakie działania i w jakim czasie zrealizuje sprzedający. Dlatego też wspieramy strony transakcji sprzedaży firmy przy wyborze odpowiedniej formy prawnej biznesu, który ma być przedmiotem sprzedaży, jak i konstrukcji samej transakcji.

Pomoc prawna w zakładaniu spółek prawa handlowego

Sprzedaż firmy - wsparcie przy due diligence

Badanie stanu prawnego i faktycznego sprzedawanej firmy (due diligence) jest zawsze bardzo stresujące do właściciela firmy. Przygotowanie do due diligence oraz wsparcie podczas audytu biznesu jest kluczowym etapem dla właścicieli oraz inwestorów pozwalającym przygotować firmę do transakcji - niezależnie, czy będzie to zbycie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy transakcja, której przedmiotem będzie przedsiębiorstwo.

Wspieramy naszych Klientów zarówno podczas przygotowania firmy (spółki lub działalności gospodarczej) do procesu due diligence, jak i podczas samego audytu np. odnośnie tego jak odpowiedzieć na pytania inwestora.

Sprzedaż firmy - wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu umowy sprzedaży

Jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym elementem każdej transakcji sprzedaży firmy jest podpisanie umowy sprzedaży (tzw. Share Purchase Agreement - SPA). Często jest ono poprzedzone podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży.

Wiemy co jest niezbędne oraz na jakie zagadnienia należy zawsze zwrócić szczególną uwagę w trakcie negocjacji. Wiemy, że zarówno dla przedsiębiorców zmierzających do sprzedania swoich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i dla inwestora kluczowa będzie odpowiedź m.in. na następujące pytania:

Jak zagwarantować zapłatę ceny przy sprzedaży firmy?

Jak uregulować zakaz konkurencji?

Jak uregulować zasady odpowiedzialności za przejmowaną firmie?

O jakich obowiązkach stron należy pamiętać formułując umowę?

Więcej o tym, co warto zawrzeć w umowie sprzedaży udziałów przeczytasz również w naszym artykule Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. – co warto w niej uregulować? 

Pomoc prawna w transakcjach kupna i sprzedaży firmy

Sprzedaż firmy - pomoc prawna w ustaleniu innych warunków transakcji

Podpisanie umowy sprzedaży kończy prawną stronę transakcji przejęcia firmy. Po niej następuje część techniczno-organizacyjna, która polega na wprowadzeniu inwestora - nowego właściciela do firmy. To jak ona przebiegnie w dużej mierze zależy od tego jak dobrze firma została przygotowana do przejęcia.

W sytuacji, gdy po podpisaniu umowy sprzedaży nowy inwestor przejmuje całą spółkę, a jej dotychczasowy właściciel definitywnie się z niej wycofuje warto w toku negocjacji podjąć działania zapewniające sprawne przejęcie firmy. Nie jest to jednak łatwe, dlatego bardzo często dotychczasowy przedsiębiorca (właściciel) jeszcze przez jakiś czas pozostaje w firmie w celu stopniowego wdrożenia inwestora w jej prowadzenie. W takiej sytuacji bardzo ważne jest uregulowanie zasad współpracy (tzw. ładu korporacyjnego) i stopniowego wycofywania się i zmniejszania zaangażowania sprzedającego z firmy.

Wspieramy naszych Klientów w wynegocjowaniu takich zasad.

Jak wygląda proces transakcji M&A

Liczy się indywidualne podejście

Dzięki indywidualnemu podejściu oraz interdyscyplinarnej wiedzy naszych specjalistów z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości jesteśmy w stanie do każdej transakcji stworzyć silny zespół, który pozwoli przeprowadzić całą procedurę szybko i skutecznie. Ważny jest dla nas punkt widzenia Klienta. Obsługujemy złożone procesy sprzedaży spółki z o.o. lub przedsiębiorstw, w tym sprzedaży firm z pracownikami. Wspieramy zarówno przedsiębiorców, którzy chcą przygotować swoją firmę do sprzedaży i zawrzeć korzystną umowę, jak i inwestorów zainteresowanych przejęciem firmy.

Przejęcie firmy - kompleksowe wsparcie doradców

Uczestniczymy w procesie obejmującym przejęcie firmy (w tym sprzedaż udziałów) wspierając sprzedających lub inwestorów w sposób kompleksowy - od przygotowania due diligence po zawarcie umowy przenoszącej własność biznesu.

Przekazanie firmy następcy to złożony proces wymagający szerokich kompetencji, które zapewniamy na każdym etapie transakcji. W każdej transakcji pojawiają się trudne momenty, w których niezmiernie istotne jest doświadczenie doradców, którzy pomogą je przezwyciężyć i zajmą się skierowaniem sprawy na właściwe tory. Sprzedaż firmy lub zainwestowanie w określony biznes jest na tyle złożonym procesem, że wymaga przygotowania oraz aktywnego udziału kompetentnych doradców (m.in. radcy prawnego, doradcy podatkowego) wspierającego inwestora na każdym etapie sprzedaży firmy.

Aby pomoc prawna była kompleksowa, ważna jest wiedza nie tylko z zakresu prawa spółek, ale również prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego czy prawa podatkowego, a czasem nawet sprawne poruszanie się w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Wspieramy przedsiębiorców w całym procesie sprzedaży firmy w oparciu o jasne zasady. Zapraszamy do kontaktu z doświadczonymi doradcami z Kancelarii PragmatIQ, którzy przeprowadzili dziesiątki transakcji M&A i z przyjemnością wyjaśnią wszelkie kwestie związane z transakcją przejęcia firmy, a także kompleksowo przeprowadzą przez cały proces.

 

Przeczytaj także: 
Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. - część 2 - Zabezpieczenie zapłaty ceny odroczonej w czasie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.