05/05/2021

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszym typem spółki w Polsce. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zalet spółki z o.o., które decydują o jej atrakcyjności w porównaniu do innych typów spółek.

Ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

Brak zagrożenia majątku prywatnego wspólnika w razie problemów finansowych spółki stanowi często najważniejszą korzyść płynącą z prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. ogranicza się co do zasady do ryzyka utraty wkładu wniesionego do spółki. Więcej przeczytasz w artykule: Zasady odpowiedzialności w spółce z o.o. – kto ją ponosi i jak się kształtuje?

Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. stanowi wyłom od zasady, że spółka powinna składać się z co najmniej dwóch wspólników. Umożliwia to samodzielnym przedsiębiorcom prowadzenie działalności na większą skalę w formie ograniczającej ryzyko gospodarcze.

Możliwość założenia spółki przez Internet

Spółka z o.o. może zostać założona przez Internet, co jest dużym uproszczeniem w porównaniu do standardowego procesu założenia spółki. Pozwala to uniknąć również kosztów związanych ze sporządzeniem umowy spółki w formie aktu notarialnego. Więcej o tym piszemy w artykule Założenie spółki z o.o. – u notariusza czy przez Internet?

Niski kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi wynosić co najmniej 5 tys. zł, a więc zdecydowanie mniej niż w przypadku spółki akcyjnej, gdzie minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 tys. zł. Konieczność zebrania istotnego kapitału nie stanowi zatem w praktyce bariery do prowadzenia działalności w formie spółki z o.o.

Brak składek ZUS

Odmiennie niż w przypadku spółek osobowych wspólnicy spółek z o.o. nie są zobowiązani do płacenia składek ZUS. Wyjątkiem od tej zasady jest wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Zobacz więcej: Składki ZUS w sp. z o.o. - czy wspólnik, rada nadzorcza i zarząd muszą płacić składki?

Korzyści przy sprzedaży firmy

Spółka z o.o. może być najkorzystniejszą formą prawną w przypadku zamiaru przeprowadzenia transakcji sprzedaży firmy. W przypadku osób fizycznych dochód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. jest bowiem co do zasady opodatkowany na poziomie 19%. Tymczasem dochód ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej (np. w spółce jawnej) zasadniczo podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (czyli według stawki 17% lub 32%).

Warto podkreślić że również dla wielu inwestorów nabycie spółki z o.o. lub objęcie w niej nowych udziałów będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Czasami będzie to nawet warunek konieczny transakcji.

grafika_akapity.png


Zdobądź największe kompendium wiedzy i wykorzystaj je w praktyce! Sprawdź nasze ksiażki! Niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o. 

 


Podatek CIT w wysokości 9%

Spółka z o.o. posiadająca status małego podatnika, której przychody w roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro i która spełnia pozostałe wymagania określone w ustawie o CIT, może płacić CIT w wysokości 9% od wszystkich dochodów z wyjątkiem tych, które są zaliczane do źródła z zysków kapitałowych. W pewnych przypadkach pozwala to na stosunkowo korzystne ukształtowanie opodatkowania dochodów takiej spółki. 

Możliwość skorzystania z tzw. CIT estońskiego

W sytuacji, gdy spółka zamierza prowadzić w kolejnych latach inwestycje, może skorzystać z tzw. CIT estońskiego. Rozwiązanie to zakłada brak powstania obowiązku podatkowego w CIT tak długo, jak wypracowany przez spółkę zysk będzie reinwestowany. Szczegółowo o tym, na czym polega ta forma opodatkowania, piszemy w artykule Spółka z o.o. na estońskim CIT - czy się opłaca?

Dowolny cel działalności

Spółka z o.o. może być powołana w dowolnym celu. Tym samym w odróżnieniu od spółek osobowych spółka z o.o. nie musi prowadzić działalności gospodarczej, ale może np. prowadzić działalność charytatywną czy sportową.

Łatwość zmiany wspólnika

W odróżnieniu od spółek osobowych w spółce  z o.o. wspólnik może zbyć (np. sprzedać) tylko część swoich udziałów, co pozwala na zmniejszenie zaangażowania kapitałowego, przy jednoczesnym zachowaniu statusu wspólnika spółki.

Brak daniny solidarnościowej

Opodatkowaniu daniną solidarnościową w wysokości 4% podlega nadwyżka dochodów ponad kwotę 1 mln zł pomniejszona o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Jednakże w przeciwieństwie do dochodów osiąganych za pośrednictwem spółek osobowych czy z jednoosobowej działalności gospodarczej w podstawę opodatkowania daniną solidarnościową nie wliczają się m.in. dochody z dywidend wypłacanych przez spółki z o.o. Tym samym wypłata dywidendy na rzecz wspólnika spółki z o.o. nie podlega opodatkowaniu daniną solidarnościową.

Rozważasz założenie spółki z o.o. lub przekształcenie innej spółki w tę formę prawną? Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj się  z doświadczonymi specjalistami z Kancelarii PragmatIQ, którzy chętnie doradzą, czy spółka z o.o. faktycznie jest dla Ciebie. 

 

Igor Dudkiewicz

 

 

 


Aleksander Gałek
Aleksander Gałek
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.