05/05/2021

Powstanie spółki z o.o. wymaga m.in. zawarcia umowy spółki, a następnie rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od kilku lat możliwe jest dokonanie rejestracji zarówno przez Internet, jak i w sposób tradycyjny, tj. u notariusza.

Możliwość rejestracji spółki przez Internet to spore ułatwienie przy zakładaniu spółki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety takiego rozwiązania.

Prosty sposób rejestracji

Największą zaletą rejestracji spółki przez Internet jest prostota tego rozwiązania. Wystarczy, że wszyscy wspólnicy i członkowie zarządu spółki mają podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP, a następnie jeden z nich założy konto w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości, tzw. S24. Następnie wspólnicy przygotowują umowę spółki, korzystając ze wzorca udostępnionego w systemie S24. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć pomyłek oraz wprowadzenia do umowy przepisów niezgodnych z przepisami prawa.

Szybkość rejestracji

Rejestracja spółki przez Internet trwa krócej niż rejestracja spółki, której umowę zawarto w formie aktu notarialnego. W praktyce, spółki zakładane przez Internet rejestrowane są w rejestrze przedsiębiorców KRS w ciągu 1-3 dni roboczych, podczas gdy „tradycyjna” rejestracja spółki może trwać nawet około miesiąca. Więcej na temat kosztów wiążących się z założeniem spółki z o.o. możesz przeczytać w naszym artykule Założenie spółki z o.o. – jakie koszty się z tym wiążą?

Niższe koszty

Rejestracja spółki przez Internet jest również tańsza od „tradycyjnej” rejestracji. Przy rejestracji spółki przez Internet nie ma bowiem konieczności  ponoszenia kosztów sporządzenia aktu notarialnego. Dodatkowo, łączna kwota opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w MSIG jest niemal o 250 zł niższa niż w przypadku składania wniosku w formie papierowej (wynosi ona 350,19 zł zamiast 600 zł).

Łatwość w dokonywaniu zmian w umowie spółki

Zaletą rejestracji spółki przez Internet jest także łatwość dokonywania późniejszych zmian umowy spółki, a także zmian w składzie wspólników lub zarządu. Jeżeli spółka została założona przez Internet, możliwe będzie późniejsze dokonywanie m. in. zmian w umowie spółki, sprzedaży udziałów oraz zmian w zarządzie za pomocą systemu S24. Jedynym warunkiem jest niedokonywanie wcześniejszych zmian w formie tradycyjnej – papierowej.

W niektórych sytuacjach jednak korzystniejsze może być zawarcia umowy spółki w tradycyjny sposób tj. w formie aktu notarialnego. Poniżej przedstawiamy zalety takiego rozwiązania:

Swoboda w ustalaniu treści

Największą zaletą zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego jest pełna swoboda w kształtowaniu jej treści. Jest to istotne zwłaszcza wówczas, gdy wspólnicy chcą w umowie wprowadzić szczególne zasady funkcjonowania spółki (np. prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, określone większości przy podejmowaniu uchwał itp.). Korzystając z formularza internetowego wspólnicy nie mają możliwości wprowadzenia tego rodzaju postanowień.

Możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych

W umowie spółki zawartej w formie aktu notarialnego wspólnicy mogą postanowić o wniesieniu zarówno wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych (np. nieruchomości lub praw). Do spółki z o.o. zakładanej przez Internet można wnieść wyłącznie wkłady pieniężne.

Z powyższego zestawienia wynika, że oba tryby założenia spółki  z o.o. mają swoje zalety, ale i wady. Wybór właściwego trybu zależy od potrzeb i priorytetów założycieli spółki. Jeżeli wspólnikom zależy na bardzo szybkim założeniu spółki to lepszym rozwiązaniem będzie założenie spółki przez Internet. Natomiast w razie potrzeby wprowadzenia do umowy skomplikowanych zapisów, które wykraczają poza wzorzec umowy s24, umowa spółki powinna zostać zawarta u notariusza. Popularnym rozwiązaniem jest pierwotna rejestracja spółki przez Internet, a następnie dostosowanie treści umowy spółki u notariusza. Takie rozwiązanie pozwala na szybką rejestrację spółki, a następnie ustalenie treści umowy zgodnie z potrzebami wspólników. Należy jednak pamiętać, że zmiana umowy spółki u notariusza wyklucza późniejsze dokonywanie jakichkolwiek zmian w strukturze spółki przez Internet.

 

Michał Walczak

 


Michał Walczak
Michał Walczak

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.