25/07/2022

Mimo, że Portal Rejestrów Sądowych działa już od ponad roku dalej zdarzają się sytuacje, w których nie wiadomo jak poprawnie złożyć wniosek za jego pośrednictwem. W niektórych przypadkach system jest mało intuicyjny, przez co łatwo może wprowadzić wnioskodawcę w błąd. Z naszego artykułu dowiesz się na co zwrócić uwagę przy składaniu wniosku oraz jakich błędów unikać tak, aby dokonać skutecznej rejestracji w KRS.

Pamiętaj o wpisie informacji o zmianie umowy spółki

Sama sprzedaż udziałów spółki z o.o. nie wiąże się z obowiązkiem zmiany umowy spółki. Często jednak z związku ze sprzedażą udziałów wspólnicy spółki decydują się na dostosowanie treści umowy do przeprowadzonych zmian. W takiej sytuacji jeżeli zgłoszona do KRS ma zostać także zmiana umowy spółki, należy pamiętać, aby oprócz pola „wspólnicy” zaznaczyć także „informacje o umowie spółki” w rubryce „Zakres informacyjny objęty zmianą”. Przy wypełnianiu wniosku system nie zawsze udostępni pole „informacje o umowie”, jako obowiązkowe do wypełniania, a jego pominięcie we wniosku będzie skutkowało niezarejestrowaniem zmiany umowy spółki.

Dokonywanie opłaty

System PRS umożliwia dwie drogi, którymi można opłacić przygotowywany wniosek. Można to zrobić za pośrednictwem samego systemu oraz poprzez dołączenie do wniosku potwierdzenia dokonanej opłaty w formie skanu. W celu zachowania całkowitej pewności, że wniosek został właściwie opłacony, rekomendujemy wybranie przez system opcji „opłać wniosek”. Opłata zostaje w ten sposób dokonana automatycznie na właściwe konto.

Jeżeli jednak zależy nam, aby do wniosku zostało dołączone potwierdzenie w formie skanu, należy pamiętać o tym, ze obecnie opłaty sądowe nie są wnoszone na poszczególne konta odpowiednich Sądów Rejestrowych. Każda opłata związana z wnioskiem składanym za pośrednictwem PRS powinna zostać wniesiona na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Właściwe poświadczenie załączników za zgodność przez profesjonalnego pełnomocnika

Do składanego wniosku należy również w wielu przypadkach dołączyć załączniki zewnętrzne. W przypadku, w którym wniosek składany jest przez profesjonalnego pełnomocnika skany dołączanych dokumentów muszą zostać poświadczone za zgodność poprzez złożenie przez pełnomocnika podpisu elektronicznego na każdym z dołączonych dokumentów. Można to zrobić za pośrednictwem strony moj.gov.pl 

Po podpisaniu skanu, strona wygeneruje podpisany plik w formacie pdf lub w formacie xml. W teorii możliwe jest złożenie podpisów w dwóch formatach. Zarówno jeden, jak i drugi powinien być uznany przez Sąd Rejestrowy za właściwy. Z praktyki wynika jednak, że złożenie podpisu w formacie XAdES (plik xml) może zostać uznane przez sąd za niewłaściwe ze względu na brak możliwości „bezpośredniego” odczytania dokumentu. Z tego względu zalecamy składanie podpisu elektronicznego na plik w formacie pdf. W takim wypadku po otworzeniu załączonego pliku pdf złożony przez pełnomocnika podpis będzie widoczny na dokumencie, bez konieczności otwierania dokumentu w innym programie.

Złożenie oryginałów dokumentów po złożeniu wniosku

Przy składaniu wniosku przez PRS bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, należy również pamiętać o tym, że konieczne jest przesłanie do sądu rejestrowego oryginałów załączanych do wniosku dokumentów w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Obowiązek ten nie dotyczy aktów notarialnych, które dołączane są do wniosku poprzez wpisanie przypisanego do nich numeru CREWAN.

Wniosek o dokonanie wpisu celowanego 

Często zdarza się, że wnioskodawca chce, aby zmiana objęta składanym wnioskiem została wpisana w konkretnym terminie, który umożliwi lub ułatwi przeprowadzenie dalszych etapów zaplanowanych działań. W tym celu do wniosku należy dołączyć pismo przewodnie, w którym wskazujemy wnioskowany termin wpisu zmiany objętej wnioskiem. Warto jednak wskazać, że sąd rejestrowy nie jest w żaden sposób związany terminem wskazanym przez nas w piśmie przewodnim, jednak w praktyce często zdarza się, że przy odpowiednim uzasadnieniu sąd przychyla się do terminu zaproponowanego przez wnioskodawcę.

Paweł Dymkowski


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.