25/07/2022

Mimo, że Portal Rejestrów Sądowych działa już od ponad roku dalej zdarzają się sytuacje, w których nie wiadomo jak poprawnie złożyć wniosek za jego pośrednictwem. W niektórych przypadkach system jest mało intuicyjny, przez co łatwo może wprowadzić wnioskodawcę w błąd. Z naszego artykułu dowiesz się na co zwrócić uwagę przy składaniu wniosku oraz jakich błędów unikać tak, aby dokonać skutecznej rejestracji w KRS.

Pamiętaj o wpisie informacji o zmianie umowy spółki

Sama sprzedaż udziałów spółki z o.o. nie wiąże się z obowiązkiem zmiany umowy spółki. Często jednak z związku ze sprzedażą udziałów wspólnicy spółki decydują się na dostosowanie treści umowy do przeprowadzonych zmian. W takiej sytuacji jeżeli zgłoszona do KRS ma zostać także zmiana umowy spółki, należy pamiętać, aby oprócz pola „wspólnicy” zaznaczyć także „informacje o umowie spółki” w rubryce „Zakres informacyjny objęty zmianą”. Przy wypełnianiu wniosku system nie zawsze udostępni pole „informacje o umowie”, jako obowiązkowe do wypełniania, a jego pominięcie we wniosku będzie skutkowało niezarejestrowaniem zmiany umowy spółki.

grafika_akapity.png

 

Wszystko co musisz wiedzieć o spółce z o.o.! Sprawdź największe kompendium wiedzy – niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

Dokonywanie opłaty

System PRS umożliwia dwie drogi, którymi można opłacić przygotowywany wniosek. Można to zrobić za pośrednictwem samego systemu oraz poprzez dołączenie do wniosku potwierdzenia dokonanej opłaty w formie skanu. W celu zachowania całkowitej pewności, że wniosek został właściwie opłacony, rekomendujemy wybranie przez system opcji „opłać wniosek”. Opłata zostaje w ten sposób dokonana automatycznie na właściwe konto.

Jeżeli jednak zależy nam, aby do wniosku zostało dołączone potwierdzenie w formie skanu, należy pamiętać o tym, ze obecnie opłaty sądowe nie są wnoszone na poszczególne konta odpowiednich Sądów Rejestrowych. Każda opłata związana z wnioskiem składanym za pośrednictwem PRS powinna zostać wniesiona na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Właściwe poświadczenie załączników za zgodność przez profesjonalnego pełnomocnika

Do składanego wniosku należy również w wielu przypadkach dołączyć załączniki zewnętrzne. W przypadku, w którym wniosek składany jest przez profesjonalnego pełnomocnika skany dołączanych dokumentów muszą zostać poświadczone za zgodność poprzez złożenie przez pełnomocnika podpisu elektronicznego na każdym z dołączonych dokumentów. Można to zrobić za pośrednictwem strony moj.gov.pl 

Po podpisaniu skanu, strona wygeneruje podpisany plik w formacie pdf lub w formacie xml. W teorii możliwe jest złożenie podpisów w dwóch formatach. Zarówno jeden, jak i drugi powinien być uznany przez Sąd Rejestrowy za właściwy. Z praktyki wynika jednak, że złożenie podpisu w formacie XAdES (plik xml) może zostać uznane przez sąd za niewłaściwe ze względu na brak możliwości „bezpośredniego” odczytania dokumentu. Z tego względu zalecamy składanie podpisu elektronicznego na plik w formacie pdf. W takim wypadku po otworzeniu załączonego pliku pdf złożony przez pełnomocnika podpis będzie widoczny na dokumencie, bez konieczności otwierania dokumentu w innym programie.

Złożenie oryginałów dokumentów po złożeniu wniosku

Przy składaniu wniosku przez PRS bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, należy również pamiętać o tym, że konieczne jest przesłanie do sądu rejestrowego oryginałów załączanych do wniosku dokumentów w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Obowiązek ten nie dotyczy aktów notarialnych, które dołączane są do wniosku poprzez wpisanie przypisanego do nich numeru CREWAN.

Wniosek o dokonanie wpisu celowanego 

Często zdarza się, że wnioskodawca chce, aby zmiana objęta składanym wnioskiem została wpisana w konkretnym terminie, który umożliwi lub ułatwi przeprowadzenie dalszych etapów zaplanowanych działań. W tym celu do wniosku należy dołączyć pismo przewodnie, w którym wskazujemy wnioskowany termin wpisu zmiany objętej wnioskiem. Warto jednak wskazać, że sąd rejestrowy nie jest w żaden sposób związany terminem wskazanym przez nas w piśmie przewodnim, jednak w praktyce często zdarza się, że przy odpowiednim uzasadnieniu sąd przychyla się do terminu zaproponowanego przez wnioskodawcę.

Paweł Dymkowski


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.