08 22 2021

W niektórych sytuacjach występuje rozbieżność miedzy wartością kapitału zakładowego a sumą wartości nominalnej udziałów. Poniżej wyjaśniamy, z czego taka rozbieżność może wynikać.

W większości przypadków kapitał zakładowy spółki z o.o. jest równy sumie wartości nominalnej udziałów.

Przykład

Kapitał zakładowy spółki XYZ spółka z o.o. wynosi 1 mln zł i dzieli się na 20 tys. udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział (20 tys. x 50 zł = 1 mln zł).

Umorzenie udziałów

Możliwa jest jednak sytuacja, w której suma wartości nominalnej udziałów nie będzie równa kwocie kapitału zakładowego. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być umorzenie części udziałów w kapitale zakładowym spółki z czystego zysku. Przy umorzeniu udziałów z czystego zysku nie jest bowiem wymagane obniżenie kapitału zakładowego.

W wyniku umorzenia udziałów bez obniżania kapitału zakładowego suma wartości nominalnej udziałów nieumorzonych będzie niższa od wartości kapitału zakładowego spółki. Oczywiście nie ma przeszkód, by zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę zmieniającą umowę spółki i dostosowującą wartość pozostałych po umorzeniu udziałów do wysokości kapitału zakładowego. Często jednak taka uchwała nie jest podejmowana i wówczas suma wartości nominalnej udziałów nieumorzonych jest niższa od wartości kapitału zakładowego spółki.

Przykład

Kapitał zakładowy spółki XYZ spółka z o.o. wynosi 1 mln zł i dzieli się na 20 tys. udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. Doszło do umorzenia z czystego zysku 5 tys. udziałów o łącznej wartości nominalnej 250 tys. zł. Po tej czynności kapitał zakładowy spółki wynosi nadal 1 mln zł, a suma wartości nominalnej udziałów 750 tys. zł (15 tys. x 50 zł = 750 tys. zł).

Karolina Kulińska-Polak


Karolina Kulińska-Polak
Karolina Kulińska-Polak

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.