05/05/2021

Kapitał zakładowy spółki z o.o. to określona w umowie spółki kwota, która co do zasady odpowiada sumie wartości nominalnej wszystkich udziałów w spółce.

Kapitał zakładowy a majątek spółki

Kapitału zakładowego spółki nie można utożsamiać z jej majątkiem. O ile kapitał zakładowy ma względnie stałą, zapisaną w umowie spółki wartość, to wartość majątku spółki ulega nieustannym zmianom w kategoriach bilansowych. W toku prowadzonej działalności spółka nabywa bowiem składniki majątku oraz ponosi koszty, które nie znajdują swojego odzwierciedlenia w wartości jej kapitału zakładowego.

Naturalnie może zdarzyć się tak, że wielkość majątku spółki pokrywa się z jej kapitałem zakładowym. Ma to miejsce zwykle w początkowej fazie istnienia spółki, jeżeli wartość wniesionych do spółki wkładów odpowiada realnie tej wartości, którą wspólnicy zadeklarowali w umowie spółki.

Szczególna ochrona kapitału zakładowego

Funkcją kapitału zakładowego jest finansowanie działalności spółki (szczególnie w pierwszym okresie jej działalności) oraz ochrona wierzycieli.

Z uwagi na ostatnią z wymienionych funkcji, w przepisach k.s.h. przewidziano pewne szczególne zasady dot. dysponowania środkami znajdującymi się na kapitale zakładowym spółki takie jak:

  • zakaz zwrotu wkładów wniesionych przez wspólników, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie,
  • zakaz dokonywania wypłat na rzecz wspólników z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego.

Przepisy te służą zapewnieniu rzeczywistego wprowadzenia do spółki kapitału zakładowego, a ściślej wniesienia określonych wkładów na pokrycie udziałów objętych w tym kapitale.

grafika_akapity.png

Zdobądź największe kompendium wiedzy i wykorzystaj je w praktyce! Niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.

 

Minimalna wartość

Minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o. wynosi 5 tys. zł. Z kolei minimalna wartość nominalna jednego udziału to 50 zł. Jeżeli zatem wspólnicy spółki z o.o. zdecydują się na ustalenie kapitału zakładowego na minimalnym poziomie, jak również na ustalenie wartości nominalnej jednego udziału na najniższym dopuszczalnym poziomie, to wówczas kapitał zakładowy składać się będzie ze 100 udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł. To jaka będzie wysokość kapitału zakładowego nie ma jednak znaczenia dla zakresu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Niezależnie czy wspólnicy wnieśli na kapitał zakładowym 5.000 zł czy 500.000 zł zawsze ryzykuj utratą jedynie tych wniesionych środków, a ich prywatny majątek pozostaje bezpieczny. Więcej na temat odpowiedzialności wspólników i członków organów spółki z o.o. dowiesz się z naszego artykułu Zasady odpowiedzialności w spółce z o.o. – kto ją ponosi i jak się kształtuje? 

Jeżeli masz pytania dotyczące powstawania i funkcjonowania spółki z o.o., skontaktuj się  z naszymi specjalistami, których doświadczenie można liczyć w setkach założonych spółek. Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą, w której oprócz aspektów prawnych mamy także propozycje podatkowe i rachunkowe. 

Aleksandra Lipka


Wojciech Kaptur
Wojciech Kaptur
Doradca podatkowy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.