05/05/2021

Wspólnicy spółki z o.o. zobowiązani są do wniesienia wkładu na pokrycie obejmowanych udziałów. Przepisy dopuszczają możliwość objęcia udziałów po cenie wyższej niż nominalna. 

Agio oznacza nadwyżkę ceny emisyjnej nad wartością nominalną udziału – czyli różnicę między kwotą za jaką obejmowany jest udział, a ustaloną wartością nominalną danego udziału. Agio może powstać zarówno w sytuacji, gdy wnoszony jest wkład pieniężny, jak i niepieniężny.

Rola agio w spółce

Powstałe z nadwyżki agio jest jednym ze sposobów finansowania spółki. Ustalenie wartości emisyjnej na poziomie wyższym niż wartość nominalna jest z reguły podyktowane wyższą wartością rynkową nabywanych udziałów niż ich wartość nominalna.

Agio nie powiększa kapitału zakładowego spółki, lecz jest przekazywane na kapitał zapasowy. W przypadku wnoszenia agio, spółka z o.o. ma obowiązek utworzenia kapitału zapasowego.  

Przykład

Dwóch wspólników – Jan Kowalski i Anna Nowak zawarli umowę spółki XYZ sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki został ustalony na kwotę 5 tys. zł i dzielił się na 100 równych udziałów po 50 zł każdy. W umowie zastrzeżono jednak, że wspólnicy obejmą udziały po cenie emisyjnej 200 zł za każdy udział. Do spółki wpłynie więc 20 tys. zł z tytułu objęcia udziałów. Kwota 5 tys. zł przeznaczona zostanie na pokrycie kapitału zakładowego, natomiast pozostałe 15 tys. zł (nadwyżka) stanowi agio i zostanie przelane na kapitał zapasowy spółki.

 

Jacek Miłaszewski, Igor Dudkiewicz

 


Aleksander Gałek
Aleksander Gałek
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.