10/11/2022

Płatnikiem podatku może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub jej wspólnicy. Sprawdź, w jakich sytuacjach CIT, PIT, VAT oraz PCC płaci spółka z o.o., a kiedy zapłata podatku jest obowiązkiem jej wspólników.

Spółka z o.o. podatnikiem CIT

Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Opodatkowuje ona dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także m.in. z nieruchomości, papierów wartościowych, udziałów (akcji) czy ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych.

W odróżnieniu od większości spółek osobowych, w których to wspólnicy są podatnikami podatków dochodowych, w przypadku spółki z o.o. to ona – a nie jej wspólnicy – płaci podatek od osiąganych dochodów. W ciągu roku podatkowego spółka wpłaca zaliczki na CIT, natomiast po zakończeniu roku składa deklarację roczną, wykazując dochód i należny podatek dochodowy albo ewentualnie stratę podatkową, którą można w odpowiedni sposób rozliczyć w następnych okresach rozliczeniowych.

W niektórych sytuacjach (jednak dość rzadkich) spółki z o.o. nie muszą w ogóle płacić podatku dochodowego, o ile wynika to ze zwolnień przewidzianych w ustawie CIT.

Korzystną alternatywą dla podatku CIT na zasadach ogólnych może się okazać dla wielu spółek z o.o. ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT). Więcej o estońskim CIT przeczytasz w artykule Spółka z o.o. na estońskim CIT – czy się opłaca?

grafika_akapity.png

Wykorzystaj 100% możliwości jakie daje spółka z o.o. Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

Spółka z o.o. podatnikiem VAT i PCC

Spółka z o.o., jako podmiot posiadający osobowość prawną, może być również podatnikiem innych podatków, w tym m.in. podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zasadniczo można przyjąć, że każda spółka z o.o. jest podatnikiem VAT. Wyjątkiem są jedynie spółki z o.o. prowadzące działalność niezarobkową.

Jednocześnie okoliczność, że spółka z o.o. jest podatnikiem VAT, nie przesądza o tym, że spółka ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT. Jeśli bowiem spółka podlega zwolnieniu, to nie musi rejestrować się aż do momentu przekroczenia limitu sprzedaży wynoszącego 200 tys. zł.

Spółka z o.o. płatnikiem PIT/CIT wspólnika

Niezależnie od opodatkowania podatkiem dochodowym spółek z o.o., również ich wspólnicy, w związku z posiadaniem udziałów w spółce i osiąganiem z tego tytułu przychodów, są podatnikami podatku dochodowego (PIT lub CIT – w zależności od tego czy wspólnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną). Dzieje się tak na przykład w razie objęcia, zbycia czy umorzenia udziałów, ale także w razie wypłaty przez spółkę zysku w różnorakich formach. Takim zyskiem może być dywidenda, ale też przekazanie zysków na kapitał zakładowy (kiedy to wspólnik obejmuje nowe udziały albo podwyższoną ich wartość nominalną). Również w przypadku likwidacji spółki z o.o. albo jej przekształcenia może wystąpić po stronie wspólników (czy raczej byłych wspólników) opodatkowanie podatkiem dochodowym.

Oczywiście spółka z o.o. może być płatnikiem podatków dochodowych wspólnika także w innych sytuacjach. Spółka bowiem, jak każdy pracodawca, zleceniodawca, wypłacający odsetki lub należności licencyjne ma obowiązek pobrać należny podatek (zaliczkę na podatek dochodowy) PIT czy CIT od określonych wypłat. Ten obowiązek powstaje niezależnie od tego, czy otrzymującym jest wspólnik, czy osoba trzecia.

Paulina Mikołajczak


Wojciech Kaptur
Wojciech Kaptur
Doradca podatkowy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.