10/05/2021

Sprawdź, w jakich sytuacjach CIT, PIT, VAT, PCC płaci spółka z o.o., a kiedy jest to obowiązek jej wspólników.

Spółka z o.o. podatnikiem CIT

Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od całości swoich dochodów. Opodatkowuje ona dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także m.in. z nieruchomości, papierów wartościowych, udziałów (akcji) czy ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych.

W odróżnieniu od części spółek osobowych (jawnej i partnerskiej oraz spółki komandytowej do końca 2020 r.), w których to wspólnicy są podatnikami podatków dochodowych, w przypadku spółki z o.o. to spółka – a nie jej wspólnicy – płaci podatek od osiąganych dochodów. W ciągu roku podatkowego spółka wpłaca zaliczki na CIT (miesięcznie lub kwartalnie), natomiast po zakończeniu roku składa deklarację roczną, wykazując dochód i należny podatek dochodowy albo ewentualnie stratę podatkową, którą można w odpowiedni sposób rozliczyć w następnych okresach rozliczeniowych.

W niektórych sytuacjach (jednak dość rzadkich) spółki z o.o. nie muszą w ogóle płacić podatku dochodowego, o ile wynika to ze zwolnień przewidzianych w ustawie CIT.

Spółka z o.o. podatnikiem VAT i PCC

Spółka z o.o., jako podmiot posiadający osobowość prawną, może być również podatnikiem innych podatków, w tym m.in. podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zasadniczo można przyjąć, że każda spółka z o.o. jest podatnikiem VAT. Wyjątkiem są jedynie spółki z o.o. prowadzące działalność niezarobkową.

Ale okoliczność, że spółka z o.o. jest podatnikiem VAT, nie przesądza o tym, że spółka ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT i płacenia tego podatku. Jeśli bowiem spółka nie przekracza limitu sprzedaży wynoszącego 200 tys. zł, to może korzystać ze zwolnienia z VAT (jest to tzw. zwolnienie podmiotowe). Wówczas spółka nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik VAT i nie ma obowiązku płacenia tego podatku.

grafika_akapity.png


Jak prawidłowo zmienić umowę spółki z o.o.?
Dowiedz się tego z II tomu książki o spółce z o.o. przygotowanej przez naszych specjalistów!

 

Spółka z o.o. płatnikiem PIT/CIT za wspólnika

Niezależnie od opodatkowania podatkiem dochodowym spółek z o.o., również ich wspólnicy, w związku z posiadaniem udziałów w spółce i osiąganiem z tego tytułu przychodów, są podatnikami podatku dochodowego (PIT lub CIT – w zależności od tego czy wspólnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną). Dzieje się tak najczęściej w razie wypłaty przez spółkę zysku (dywidendy). W takiej sytuacji spółka z o.o. działa jako tzw. płatnik podatku, tzn. oblicza podatek, pobiera go i wpłaca do urzędu skarbowego, wyręczając w tym wspólnika będącego podatnikiem. Wspólnik otrzymuje już tylko kwotę „na rękę”, nie musząc martwić się o obowiązki względem urzędu skarbowego.

Również w przypadku likwidacji spółki albo jej przekształcenia może wystąpić po stronie wspólników opodatkowanie podatkiem dochodowym.

Oczywiście spółka z o.o. może być płatnikiem podatków dochodowych wspólnika także w innych sytuacjach. Spółka bowiem, jak każdy pracodawca, zleceniodawca, wypłacający odsetki lub należności licencyjne ma obowiązek pobrać należny podatek (zaliczkę na podatek dochodowy) PIT czy CIT od określonych wypłat. Ten obowiązek powstaje niezależnie od tego, czy otrzymującym jest wspólnik, czy osoba trzecia. Jeżeli wiec wspólnik spółki z o.o. jest w niej zatrudniony na umowę o pracę, to spółka wobec niego występuje w roli płatnika podatku, tak jak w odniesieniu do każdego innego pracownika.

 

 

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.