10/05/2021

Dochody uzyskiwane z tytułu wypłacanej przez spółkę z o.o. dywidendy zasadniczo podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Osobom fizycznym w związku z otrzymaniem dywidendy nie przysługuje żadne zwolnienie z opodatkowania. Jeżeli jednak podmiotem otrzymującym dywidendę jest podatnik CIT, wypłata dywidendy może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego.

 

Kiedy dywidenda może być zwolniona z opodatkowania?

 

Zwolnienie dywidendy z opodatkowania będzie miało miejsce, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 

  • wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
  • otrzymującym dywidendę jest spółka podlegająca w Polsce, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub Szwajcarii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  • spółka otrzymująca dywidendę posiada bezpośrednio przez okres minimum 2 lat* nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę (w przypadku Szwajcarii próg ten wynosi 25%);
  • spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
  • spółka wypłacająca dywidendę jest w posiadaniu oświadczenia spółki otrzymującej dywidendę, o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia;
  • wypłata dywidendy nie nosi znamion działania sztucznego, które nie posiada uzasadnienia ekonomicznego.

 

*Warunek posiadania co najmniej 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej przez okres minimum 2 lat może zostać spełniony już po wypłacie dywidendy.

 

W przypadku, gdy dywidenda wypłacana jest przez spółkę na rzecz podmiotu zagranicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków zwolnienia powinno zawierać dodatkowo potwierdzenie, że podmiot ten jest beneficjentem rzeczywistym (faktycznym właścicielem) wypłacanych należności. Dodatkowo konieczne jest udokumentowanie certyfikatem rezydencji miejsca siedziby dla celów podatkowych.

grafika_akapity.png


Zastanawiasz się jak jest opodatkowana spółka z o.o.? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszych książkach, w których szczegółowo omówiliśmy prawo podatkowe spółki z o.o.Obowiązki spółki związane ze zwolnieniem dywidendy z opodatkowania

Jeżeli wypłata dywidendy ma korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, spółka musi zweryfikować, czy otrzymała od wspólnika oświadczenie o niekorzystaniu ze zwolnienia z podatku dochodowego od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.

W przypadku, gdy wypłata dokonywana jest na rzecz na rzecz wspólnika będącego rezydentem podatkowym na terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, spółka powinna dodatkowo sprawdzić, czy wspólnik przedstawił certyfikat rezydencji podatkowej. Ponadto spółka z o.o. wypłacając zagranicznemu wspólnikowi dywidendę zwolnioną z opodatkowania, obowiązana będzie do sporządzenia i przekazania do właściwego urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podmiotów zagranicznych w terminie do 31 marca kolejnego roku informacji na formularzu IFT-2R, w której wykaże kwotę zwolnionego dochodu.

 


Michał Walczak
Michał Walczak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.