10/05/2021

Do niektórych dochodów spółki z o.o. ma zastosowanie obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 9%. Takie rozwiązanie stanowi znaczący przywilej, dlatego warto zweryfikować, kiedy i jakie dochody sp. z o.o. można opodatkować stawką 9%.

 

9% CIT – dwa limity przychodów

Pierwszym warunkiem skorzystania z 9% CIT jest posiadanie przez sp. z o.o. statusu małego podatnika, a zatem uzyskanie za poprzedni rok podatkowy przychodów ze sprzedaży brutto (tj. z VAT) w wysokości nie wyższej niż 2 mln euro. Kwotę w euro przelicza się według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego. Limit ten nie dotyczy podatników utworzonych w bieżącym roku podatkowym.

Drugim warunkiem jest, by w bieżącym roku podatkowym przychody netto nie były być wyższe niż 2 mln euro netto (tj. bez VAT). W tym przypadku kwotę w euro przelicza się według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego roku podatkowego.

Nie każdy skorzysta z 9% CIT

Ze stawki 9% CIT nie może skorzystać spółka z o.o.:

  • utworzona w wyniku przekształcenia spółki osobowej niebędącej podatnikiem CIT, czyli utworzona w wyniku przekształcenia spółki jawnej lub partnerskiej, a także komandytowej przed 1 maja 2021 r.,
  • utworzona w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • utworzona w wyniku podziału,
  • podlegająca podziałowi,
  • do której wniesiono lub która wniosła na poczet kapitału wkład niepieniężny (aport) w postaci:
  1. uprzednio prowadzonego przedsiębiorstwa,
  2. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub
  3. składników majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość co najmniej 10 000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł),
  • utworzona przez podmioty wnoszące, tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) likwidowanych podatników.

Więcej na temat warunków skorzystania z obniżonej stawki CIT piszemy na naszym portalu doradzamy.to  w artykule 9% CIT kto skorzysta? 

grafika_akapity.png


Spółka z o.o., to jedna ze spółek, które mogą korzystać z estońskiego CIT.  Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

 

Wyłączenie zysków kapitałowych

Co istotne, obniżoną stawką 9% CIT nie mogą zostać opodatkowane przychody z zysków kapitałowych (np. z tytułu dywidendy, umorzenia udziałów lub akcji, aportu, wystąpienia wspólnika lub zmniejszenia jego udziału kapitałowego). Do przychodów z zysków kapitałowych zastosowanie ma wyłącznie stawka 19%.

 

Michał Walczak

Paulina Mikołajczak

 


Michał Walczak
Michał Walczak
Aplikant radcowski
Paulina Mikołajczak
Paulina Mikołajczak
Asystentka ds. prawa podatkowego

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.