28/09/2022

Jedyny wspólnik spółki z o.o. jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym oraz wypadkowym, a także obowiązany jest do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolnie może również skorzystać z ubezpieczenia chorobowego. W tym artykule odpowiemy na pytanie czy osoby fizyczne rozpoczynające działalność w formie jednoosobowej spółki z o.o. będą mogły skorzystać z preferencji w zapłacie składek ZUS.

Jakie są preferencyjne składki ZUS?

Polskie przepisy przewidują trzy sposoby na zmniejszenie obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne:

  • ulga na start dotycząca przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy lub wznawiających po co najmniej 5 latach działalność gospodarczą – polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności;

  • preferencyjne składki ZUS dotyczące przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy lub wznawiających po co najmniej 5 latach działalność gospodarczą – przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności lub zakończenia korzystania z ulgi na start przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od niższej podstawy wymiaru składek, stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę;

  • mały ZUS plus dotyczący przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli przychody nieprzekraczające 120 tys. zł – polega na możliwości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości zależnej od dochodów przedsiębiorcy.

Preferencyjne składki ZUS - co z jednoosobowymi spółkami z o.o.?

Powyższe ulgi są przeznaczone jednak wyłącznie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Oznacza to, że z tytułu posiadania statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości.

Z kolei w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego przepisy nie przewidują żadnych ulg ani dla wspólników jednoosobowych spółek, ani dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

grafika_akapity.png

Wykorzystaj 100% możliwości jakie daje spółka z o.o. Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

 

Jednoosobowa spółka z o.o., działalność gospodarcza a preferencyjne składki ZUS

W sytuacji, w której wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą dochodzi do tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych. Nie oznacza to jednak, że wspólnik prowadzący jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą jest obowiązany do opłacania podwójnej składki na ubezpieczenie społeczne. Jest on objęty ubezpieczeniem społecznym wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli więc założenie jednoosobowej działalności gospodarczej następuje przed uzyskaniem statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., to składki odprowadzane są z tytułu tej działalności. Oczywiście możliwa jest także zmiana tytułu do ubezpieczenia lub dobrowolne opłacenie drugiej składki.

Jednoosobowa spółka z o.o. i umowa o pracę - na co należy uważać?

Co do zasady wieloosobowa spółka z o.o. może zatrudniać swoich wspólników. Wieloosobowej spółce zatrudniającej wspólników w ten sposób przypisany jest obowiązek uiszczania składek na ZUS w roli płatnika.

Problem w tym zakresie może pojawić się w odniesieniu do jednoosobowej spółki z o.o. Jeżeli umowa o pracę zostałaby zawarta między jednoosobowa spółka z o.o. i jedynym wspólnikiem spółki, to doszłoby do braku wystąpienia elementu podporządkowania w odniesieniu do zawartej umowy. Praktyka pokazuje, że w dodrze kontroli ZUS najczęściej uznaje takie umowy za nieważne. Dodatkowo ZUS uważa, że wieloosobową spółkę, w której występuje wprawdzie kilku wspólników, ale jeden z nich posiada niemalże 100% udziałów (np. proporcja 99%/1%) należy traktować jakoby była to jednoosobowa spółka.

+ linkowanie do wpisu Składki ZUS w sp. z o.o. - czy wspólnik, rada nadzorcza i zarząd muszą płacić składki?

Warto zaznaczyć jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie aby wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. nawiązał stosunek pracy z inną spółką, w której nie jest jedynym wspólnikiem i podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. może opłacać preferencyjny ZUS lub skorzystać z tzw. małego ZUS plus?

Preferencyjny ZUS dla wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Preferencyjne składki ZUS mogą opłacać przedsiębiorcy przez pierwsze 24 miesiące od rozpoczęcia prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Alternatywnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z innej ulgi – tzw. małego ZUS plus. Powstaje jednak pytanie czy, a jeżeli tak to pod jakim warunkiem wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. będzie mógł skorzystać z tych ułatwień?

Preferencyjne składki ZUS możliwe także dla wspólnika spółki z o.o.

Posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. zasadniczo wyklucza możliwość skorzystania z ulg umożliwiających opłacanie niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że z tytułu posiadania statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości.

Jeżeli jednak wspólnik spółki z o.o. (były lub obecny) prowadzi równocześnie jednoosobową działalność gospodarczą, możliwość skorzystania z preferencji zależy od tego, kiedy zostanie założona jednoosobowa działalność gospodarcza.

Posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowane jako prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli obecny wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. założy następnie jednoosobową działalność gospodarczą, nie będzie mógł opłacać z tego tytułu preferencyjnych składek ZUS. Jeżeli natomiast osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i korzystająca z preferencyjnych składek ZUS założy następnie jednoosobową spółkę z o.o. wówczas nadal będzie mogła opłacać składki ZUS na preferencyjnych zasadach. Jak widać o tym czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. będzie mógł skorzystać z preferencyjnych składek ZUS decydujące znaczenie ma moment założenia jednoosobowej działalności gospodarczej i uzyskania statusu wspólnika spółki z o.o.

Były wspólnik takiej spółki z o.o. mógłby z kolei skorzystać z ulgi w postaci preferencyjnych składek ZUS, jeżeli od utraty statusu wspólnika do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej minęło co najmniej 5 lat. Co ciekawe, ponowne uzyskanie statusu wspólnika po rozpoczęciu jednoosobowej działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do ulgi – można z niej nadal korzystać do końca 24-miesięcznego okresu.

Mały ZUS plus - jednoosobowa spółka z o.o. a założenie działalności gospodarczej

Inną ulgą dotyczącą ubezpieczeń społecznych jest tzw. mały ZUS plus, polegający na możliwości opłacania składek w wysokości zależnej od dochodów. Z tej preferencji nie mogą korzystać jednak m.in. te osoby, które posiadają lub posiadały w poprzednim roku kalendarzowym status wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. Oznacza to, że z ulgi nie może korzystać obecny wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., a także były wspólnik, jeżeli pozostawał on w spółce w poprzednim roku kalendarzowym. Zaznaczyć także należy, że korzystanie z małego ZUS plus jest niemożliwe również w przypadku posiadania prawa do opłacania preferencyjnych składek ZUS.

Co ważne, powyższe ulgi dotyczą wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne. Niezależnie od ich zastosowania w każdym przypadku należy opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości, odrębnie dla każdego tytułu do ubezpieczenia lub rodzaju wykonywanej działalności.

Więcej o regułach opodatkowania spółki z o.o. i jej wspólników przeczytasz w artykule Kiedy podatki płaci spółka z o.o. a kiedy jej wspólnicy?

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące spółki z o.o. zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania.

Krzysztof Kaczmarek

Michał Walczak


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.