10/05/2021

Podatnicy CIT (w tym spółki z o.o.) zasadniczo opłacają w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy według stawki 19%. Po spełnieniu określonych warunków mogą jednak skorzystać ze stawki preferencyjnej w wysokości 9%.

 

Zaliczka na CIT

 

W trakcie roku podatnicy są obowiązani do obliczania i odprowadzania zaliczek na CIT w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące lub kwartały.

 

Wyjątkiem od przyjętego powyżej sposobu jest stosowanie uproszczonej metody odprowadzania zaliczek, czyli tzw. zaliczek uproszczonych, których stałą wysokość w trakcie roku określa się na podstawie złożonego w roku poprzedzającym zeznania CIT-8.

 

Stawki CIT a wysokość zaliczki

 

Zasadniczo kalkulując zaliczkę na CIT, spółka z o.o. powinna obliczać jej wysokość stosując 19% stawkę podatkową.

 

Ustawodawca przewidział jednak możliwość zastosowania obniżonej stawki 9% CIT już na etapie ustalania kwoty zaliczki na podatek dochodowy dla tych podatników, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT mogą stosować preferencyjną stawkę podatkową. O tym jacy to podatnicy piszemy w artykule 9% CIT – kiedy spółka z o.o. może skorzystać?

 

Co istotne, przy kalkulowaniu zaliczek na podatek dochodowy spółki z o.o. stosują 9% stawkę CIT za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro netto. Kwotę euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 

 

9% CIT a przychody z zysków kapitałowych

 

Warto pamiętać, że 9% stawka CIT ma zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż przychody z zysków kapitałowych. Jeżeli więc spółka z o.o. jednocześnie osiąga przychody zarówno z zysków kapitałowych jak i z innych źródeł, to przy obliczaniu zaliczki na CIT dla tej pierwszej grupy przychodów zastosowanie znajdzie zawsze stawka 19% CIT.

 

Stawka CIT a przekroczenie limitu przychodów

 

W przypadku przekroczenia w trakcie roku limitu 2.000.000 euro netto przychodów ze sprzedaży, spółka z o.o. kalkuluje zaliczkę na CIT według 19% stawki począwszy od następnego miesiąca lub kwartału.

 

W takiej sytuacji podatek za cały rok podatkowy wyniesie 19%. Nie ma przy tym znaczenia, czy sp. z o.o. odprowadzała w trakcie roku zaliczki na podatek w wysokości 9% czy 19%. Jeżeli spółka z o.o. przez część roku opłacała zaliczki według stawki 9% wówczas przy rozliczeniu rocznym będzie musiała uzupełnić różnicę.


Paulina Mikołajczak
Paulina Mikołajczak

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.