10/05/2021

Podatnicy CIT (w tym spółki z o.o.) zasadniczo opłacają w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy według stawki 19%. Po spełnieniu określonych warunków mogą jednak skorzystać z preferencyjnej stawki w wysokości 9%.

Zaliczka na CIT

W trakcie roku podatnicy są obowiązani do obliczania i odprowadzania zaliczek na CIT w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące lub kwartały. Wyjątkiem od przyjętego powyżej sposobu uiszczania zaliczek jest stosowanie uproszczonej metody odprowadzania zaliczek - wysokość zaliczek określona na podstawie złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy zeznania CIT-8.

Warto zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach dopuszczalne jest, aby to inne podmioty zapłaciły podatek CIT za spółkę. O możliwości uregulowania zobowiązań podatkowych spółki z o.o. przez jej wspólników przeczytasz w artykule Zaliczka na CIT z konta wspólnika sp. z o.o. 

grafika_akapity.png

Spółka z o.o., to jedna ze spółek, które mogą korzystać z estońskiego CIT. Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

 

Stawki CIT a wysokość zaliczki

Zasadniczo kalkulując zaliczkę na CIT, spółka z o.o. powinna obliczać jej wysokość stosując 19% stawkę podatkową. Ustawodawca przewidział jednak możliwość zastosowania obniżonej 9% stawki CIT już na etapie ustalania kwoty zaliczki na podatek dochodowy dla tych podatników, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT mogą stosować preferencyjną stawkę podatkową.

Co istotne, przy kalkulowaniu zaliczek na podatek dochodowy spółki z o.o. stosują 9% stawkę CIT za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Kwotę euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Warto zaznaczyć, że aby spółka mogła korzystać ze stawki 9% CIT, musi także posiadać status małego podatnika.

9% CIT a przychody z zysków kapitałowych

Należy pamiętać, że 9% stawka CIT ma zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Jeżeli więc spółka z o.o. osiąga przychody zarówno z zysków kapitałowych jak i z pozostałych źródeł, obliczając zaliczkę na CIT dla tej pierwszej grupy przychodów zastosowanie znajdzie zawsze 19% stawka CIT.

Stawka CIT a przekroczenie limitu przychodów

W przypadku przekroczenia wysokość przychodów ze sprzedaży, spółka z o.o. kalkuluje zaliczkę na CIT według 19% stawki począwszy od następnego miesiąca lub kwartału. W takiej sytuacji podatek za cały rok podatkowy wyniesie 19%. Nie ma przy tym znaczenia, czy sp. z o.o. odprowadzała w trakcie roku zaliczki na podatek w wysokości 9% czy 19%.

Michał Markiewicz


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.