05/05/2021

Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość podejmowania uchwał zgromadzeń wspólników „na odległość”, w tym za pośrednictwem Internetu. W przypadku podejmowania uchwał zgromadzenia wspólników przez Internet, należy jednak zapewnić możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego.

Głosowanie tajne ma zagwarantować głosującemu wspólnikowi swobodę wykonywania prawa głosu oraz chronić przed ewentualnymi naciskami pozostałych wspólników. Jest to szczególnie istotne w przypadku głosowania w sprawach osobowych, np. nad powołaniem czy odwołaniem członków zarządu.

Aplikacja przeznaczona do przeprowadzania zgromadzeń

Przeprowadzając zgromadzenie wspólników przez Internet, należy posłużyć się oprogramowaniem, które umożliwia przeprowadzenie głosowania tajnego. Taka aplikacja powinna jednocześnie zapewniać możliwość weryfikacji tego, że w głosowaniu biorą udział osoby uprawnione (np. za pomocą loginu i hasła) oraz szyfrowane oddanie głosów zapewniające anonimowość głosujących.

grafika_akapity.png


Zastanawiasz się ile możesz zaoszczędzić wybierając spółkę z o.o.? Sprawdź nasz kurs, w którym poznasz tajniki podatkowe sp. z o.o.!Powierzenie liczenia głosów osobie trzeciej

Jeżeli spółka nie korzysta z dedykowanej aplikacji pozwalającej na przeprowadzenie w trakcie zgromadzenia wspólników głosowania tajnego, może powierzyć procedurę liczenia głosów osobie trzeciej, która zostanie zobowiązana do zachowania poufności i przestrzegania ustalonej procedury liczenia głosów. Przyjęta procedura powinna zapewniać tajność głosowania. Przykładowo procedura może opierać się na opisanych poniżej zasadach.

  • Przewodniczący oznacza poszczególne uchwały w sposób uniemożliwiający ich identyfikację przez osobę liczącą głosy, a także oznacza sposób głosowania.

 

Przykład

Uchwała nr 1 otrzymuje oznaczenie **1301, Uchwała nr 2 otrzymuje oznaczenie #3045, głos „przeciw” otrzymuje oznaczenie YY, głos „wstrzymujący się” otrzymuje oznaczenie ZZ, głos „za” otrzymuje oznaczenie PP.

  • Przewodniczący przesyła uchwały, które mają być przedmiotem głosowania i przyjęte oznaczenia do wspólników, wskazując, aby wspólnicy głosowali za pomocą przyjętych oznaczeń.
  • Wspólnicy głosują, przesyłając do osoby liczącej głosy ustalone oznaczenia, z kolei osoba licząca głosy nie wie, co oznaczają ustalone przez przewodniczącego oznaczenia i których uchwał dotyczą.
  • Osoba licząca głosy dokonuje podsumowania głosów i przesyła podsumowane dane do przewodniczącego.

 

grafika_akapity.png


Chcesz wiedzieć jak założyć spółkę z o.o., a także jak dokonywać w niej zmian? Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

 

 

Przykład

Uchwała **1301 – 2 głosy YY, 24 głosy ZZ, 0 głosów PP,

Uchwała #3045 – 4 głosy YY, 0 głosów ZZ, 20 głosów PP.

 

  • Przewodniczący przyporządkowuje otrzymane dane do poszczególnych uchwał i przedstawia wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Przewodniczący nie ma wiedzy, jak głosowali poszczególni wspólnicy, ponieważ otrzymuje wyniki zbiorcze głosowania.

 

Przykład

Za uchwałą nr 1 oddano w głosowaniu tajnym 26 głosów, w tym:  0 głosów „za”,  2 głosy „przeciw”, 24 głosy „wstrzymujące się”. Uchwała nie została podjęta.

Za uchwałą nr 2 oddano w głosowaniu tajnym 26 głosów, w tym: 20 głosów „za”,  4 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta.

 

Karolina Kulińska-Polak

 


Paulina Bąk
Paulina Bąk
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.