05/05/2021

Zarząd jest zobowiązany do zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli z takim żądaniem wystąpi wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Co jednak, gdy zarząd uchyla się od realizacji tego zobowiązania?

Uzyskanie upoważnienia do zwołania zgromadzenia

W sytuacji, gdy zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników na wniosek uprawnionego wspólnika, wspólnik ten może złożyć do sądu rejestrowego wniosek o upoważnienie go do zwołania zgromadzenia wspólników. Wniosek ten powinien zawierać żądanie upoważnienia do zwołania zgromadzenia wspólników wraz z określeniem jego porządku obrad. We wniosku wspólnik powinien wykazać, że wystąpił do zarządu z wnioskiem o zwołanie zgromadzenia o takim samym porządku obrad.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem zarządu spółki, sąd może wydać postanowienie upoważniające wnioskującego wspólnika do zwołania zgromadzenia wspólników. Sąd w postanowieniu wyznacza także przewodniczącego tego zgromadzenia. Postanowienie w sprawie upoważnienia do zwołania zgromadzenia jest zaskarżalne.

grafika_akapity.png

Toczysz spór w spółce z o.o.? Sprawdź nasze książki o spółce z o.o., w których znajdziesz niemal 1.000 pytań i odpowiedzi, które znakomicie przygotują Cię do każdego sporu.

 

 

Zwołanie zgromadzenia przez wspólnika

Osoba, która została upoważniona do zwołania zgromadzenia wspólników, powinna wysłać do wspólników zaproszenia na zgromadzenie. W trakcie samego zgromadzenia należy pamiętać o konieczności podjęcia uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia wspólników ma ponieść spółka.

 

Marcin Tomczak

 


Tomasz Rutkowski
Tomasz Rutkowski
Radca prawny

Tomasz jest wspólnikiem w Kancelarii PragmatIQ, w której kieruje zespołem sporów korporacyjnych.
Z Kancelarią PragmatIQ związany jest od 2009 r., a więc od początku jej funkcjonowania. Tomasz zajmuje się doradztwem przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych. Ma doświadczenie zarówno w przygotowywaniu rozwiązań prawnych mających zapobiegać sporom, jak i w rozwiązywaniu powstałych już konfliktów m.in. doradzając jak skutecznie opuścić spółkę lub spłacić wspólnika.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.