21/11/2022

Wniesienie wkładów pieniężnych na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Jednym z wymogów powstania spółki z o.o. jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. O tym, czym jest kapitał zakładowy dowiesz się z artykułu Co to jest kapitał zakładowy?. W tym artykule wyjaśniamy, jak i kiedy kapitał zakładowy powinien zostać pokryty przy zastosowaniu wkładów pieniężnych.

Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z o.o.

Wpłata wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić zarówno poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy spółki z o.o., jak i poprzez wpłacenie gotówki do kasy spółki.

Ponadto nie ma przeciwwskazań, aby wkład pieniężny do spółki z o.o. był wnoszony ratami. W przypadku spółki zakładanej w sposób tradycyjny (poza systemem S24) do dnia złożenia wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS kapitał zakładowy spółki musi jednak zostać pokryty w całości.

grafika_akapity.png

Zdobądź największe kompendium wiedzy i wykorzystaj je w praktyce! Niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o. Sprawdź nasze książki!

 

Czy spółka z o.o. zostanie zarejestrowana bez wniesienia całości wkładów?

Tradycyjna forma rejestracji spółki z o.o. wymaga załączenia do wniosku o wpis spółki w KRS oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników. Oznacza to, że w tym wypadku niezbędne jest wniesienie całości wkładów do spółki przed złożeniem wniosku o rejestrację. Więcej o potrzebnych załącznikach do wniosku o rejestrację sp. z o.o. przeczytasz w artykule Zgłoszenie do KRS spółki zawiązanej u notariusza – jakie załączniki są potrzebne?

Wymóg ten nie ma natomiast zastosowania do rejestracji spółki przez Internet (tzn. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24). Forma ta umożliwia wniesienie wkładów w terminie 7 dni od dnia wpisania spółki do rejestru – w tym czasie wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów, a zarząd do złożenia do sądu rejestrowego oświadczenia o wniesieniu wkładów.

Przeznaczenie wkładów wniesionych do spółki z o.o.

Wkładami pieniężnymi wniesionymi do spółki z o.o. przez wspólników na pokrycie kapitału zakładowego spółki można rozporządzać, w szczególności mogą one zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki.

Uprawnienie do dysponowania wniesionymi do spółki wkładami pieniężnymi ma zarząd. W tym zakresie posiada on swobodę ograniczoną jedynie przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki. Inny organ spółki lub osoba trzecia nie mogą dysponować wkładami wniesionymi do spółki.

Wkłady nie stanowią zatem odrębnej części majątku spółki, która miałaby pozostawać nienaruszalna w toku jej funkcjonowania. Z tego powodu wnioskując o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców, zarząd składa oświadczenie, że wszystkie wkłady do spółki (w tym umówione wkłady pieniężne) zostały wniesione, a nie oświadczenie, z którego wynikałoby, że wkłady te pozostają nienaruszone. Czym innym jest bowiem wniesienie wkładów pieniężnych do spółki (przekazanie środków do dyspozycji zarządu), a czym innym samo dysponowanie wniesionymi środkami przez zarząd. O tym co może być wkładem na pokrycie kapitału zakładowego w sp. z o.o. przeczytasz w artykule Wkłady do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – co może stanowić wkład do spółki z o.o.?

formatowanie: Andrzej Illukiewicz


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.