04/05/2022

Zawieszenie działalności spółki to czasowe wstrzymanie wykonywania przez nią działalności gospodarczej. Z naszego artykułu dowiesz się w jaki sposób zawiesić działalność spółki i jakie są tego konsekwencje.

W jaki sposób zawiesić działalność spółki z o.o.?

Zawieszenie działalności gospodarczej wymaga w pierwszej kolejności podjęcia przez zarząd spółki z o.o. uchwały o zawieszeniu działalności. Uchwała powinna określać okres, na jaki zostaje zawieszona działalność gospodarcza, a także dzień, od którego zaczyna się zawieszenie.

Następnie spółka powinna złożyć wniosek do rejestru przedsiębiorców KRS w celu uwidocznienia informacji o zawieszeniu działalności. Do wniosku należy załączyć uchwałę zarządu o zawieszeniu działalności oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Należy pamiętać, że wniosek do rejestru powinien być złożony najpóźniej w dniu, od którego rozpoczyna się zawieszenie działalności spółki. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności nie podlega opłacie sądowej.

grafika_akapity.png

Wykorzystaj 100% możliwości jakie daje spółka z o.o. Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

Prawa i obowiązki spółki z o.o. o czasie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Taka spółka może jednak osiągać przychody związane z jej działalnością inwestycyjną oraz finansową, jak również przychody z tytułu działalności prowadzonej przed datą zawieszenia. Jednocześnie, w czasie zawieszenia działalności gospodarczej spółka jest zobowiązana do regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia.

Ponadto pomimo zawieszenia działalności gospodarczej spółka z o.o.:

  1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (w tym może rozwiązywać wcześniej zawarte umowy),
  2. może przyjmować należności i ma obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności gospodarczej,
  3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności,
  5. wykonuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa,
  6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia działalności gospodarczej,
  7. może zostać poddana kontroli.

Spółka z o.o. może zawiesić działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli działalność gospodarcza ma zostać zawieszona wyłącznie na miesiąc luty, okres ten może trwać odpowiednio 28 lub 29 dni (w zależności od tego, czy rok jest przestępny).

Jan Kacprzak


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.