08 24 2021

Każdy wspólnik spółki z o.o. zobowiązany jest do wniesienia wkładu. Często pojawiają się wątpliwości co może stanowić wkład do spółki.

Wkłady pieniężne i niepieniężne

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych istnieją dwa rodzaje wkładów do spółki z o.o.:

  • wkłady pieniężne;
  • wkłady niepieniężne – zwane również aportem, np. przeniesienie prawa własności nieruchomości, udziałów lub akcji w innej spółce, wierzytelności, przedsiębiorstwa, znaku towarowego.

Ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu wkładów niepieniężnych. Przepisy wskazują jednak, że wkładem do spółki nie mogą być:

  • prawa niezbywalne – określone w innych ustawach;
  • świadczenie pracy lub usług.

Przedsiębiorstwo jako wkład do spółki z o.o.

Przedsiębiorstwo może stanowić aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, czynność wniesienia przedsiębiorstwa aportem obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, np. własność nieruchomości i ruchomości. Jednakże, należy pamiętać, że w skład przedsiębiorstwa nie wchodzą zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Tym samym, do przeniesienia obowiązków ze wszelkich umów zawartych przez przedsiębiorcę, konieczne jest uzyskanie zgód podmiotów, będących drugą stroną umowy. Również niektóre wierzytelności mogą nie przejść automatycznie na spółkę. Warto dlatego przeanalizować wszystkie umowy, które dotyczą przedsiębiorstwa.

Co do zasady wraz z aportem przedsiębiorstwa na spółkę nie przechodzą także koncesje, licencje i zezwolenia. Tym samym spółka, do której wniesiono aportem przedsiębiorstwo, powinna wystąpić do właściwych instytucji o wydanie nowych zezwoleń, licencji i decyzji administracyjnych.

Udziały w innej spółce z o.o. jako wkład

Możliwe jest  wniesienie tytułem wkładu do spółki z o.o. udziałów w innej spółce z o.o. Będą one stanowić wkład niepieniężny. Niedopuszczalne jest natomiast wniesienie do spółki z o.o. udziałów własnych spółki.

Świadczenie pracy lub usług

Świadczenie pracy lub usług nie może stanowić wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakaz ten obejmuje zarówno zakaz zaliczania na poczet wkładu wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki, jak i świadczenie pracy w trakcie istnienia spółki.

Oskar Dziok

Igor Dudkiewicz

 

 


Aleksander Gałek
Aleksander Gałek

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.