09/05/2022

Zmiana umowy spółki z o.o., co do zasady, wymaga uchwały zgromadzenia wspólników zaprotokołowanej przez notariusza. Z naszego artykułu dowiesz się czy podczas zgromadzenia wspólnik, z którego protokół sporządza notariusz, wspólnik spółki z o.o. może być reprezentowany przez pełnomocnika i w jaki sposób może takiego pełnomocnika ustanowić. 

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

Przepisy k.s.h. jednoznacznie dopuszczają możliwość reprezentowania wspólnika spółki na zgromadzeniach wspólników oraz wykonywania prawo głosu – również w zakresie podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki z o.o. - przez pełnomocników. Ograniczenie tego uprawnienia może jednak wynika z umowy spółki. W literaturze prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym możliwe jest całkowite wyłączenie w umowie spółki możliwości uczestniczenia wspólników w zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocników, co jednak w naszej ocenie jest niedopuszczalne, jako zbyt daleko idące ograniczenia praw wspólnika.

Należy jednak pamiętać, że pełnomocnikiem wspólnika przy zmianie umowy spółki może być każda osoba niebędąca jednocześnie członkiem zarządu lub pracownikiem spółki. Mając na uwadze, że przepisy dotyczące członków zarządu spółki z o.o. stosuje się również do jej likwidatorów, należy przyjąć, że przy zmianie umowy spółki, wspólnik nie może być także reprezentowany przez likwidatora.

Dodatkowe ograniczenia co do osób uprawnionych do reprezentowania wspólników na zgromadzeniu wspólników mogą wynikać także z samej umowy spółki. Jako przykładowe sposoby ograniczenia w umowie spółki można wskazać:

  1. uzależnienie możliwości reprezentowania wspólnika od posiadania przez pełnomocnika określonych kwalifikacji (np. wykształcenia prawniczego, ekonomicznego),
  2. ograniczenie kręgu możliwych pełnomocników do osób będących rodziną wspólnika,
  3. wyłączenie możliwości reprezentowania wspólnika przez osobę prowadzącą działalność konkurencyjną wobec spółki.
grafika_akapity.png

Wykorzystaj 100% możliwości jakie daje spółka z o.o. Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

Forma pełnomocnictwa

Mimo, że zmiana umowy spółki z o.o. co do zasady wymaga formy aktu notarialnego, to samo pełnomocnictwo do reprezentacji wspólnika przy tej czynności może zostać udzielone w formie pisemnej. Brak dochowania co najmniej formy pisemnej skutkuje jednak nieważnością pełnomocnictwa. W umowie spółki może zostać przewidziany wyższy rygor formy pełnomocnictwa, (np. wymóg zachowania formy aktu notarialnego). Nie jest natomiast możliwe złagodzenie wymogów co do formy pełnomocnictwa.

Więcej na temat zmiany umowy spółki z o.o. dowiesz się z naszego artykułu Zmiana umowy spółki z o.o. – w jaki sposób jej dokonać? 

Paweł Dymkowski


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.