19/05/2022

Nazwa (firma) spółki z o.o. jest podstawowym czynnikiem, który odróżnia spółki między sobą i pozwala na ich identyfikację przez klientów i kontrahentów. Z naszego artykułu dowiesz się czy, a jeżeli tak, to w jakich sytuacjach może się zdarzyć, że dwie spółki z o.o. będą miały taką samą nazwę (firmę).

Spółki z o.o. o takiej samej nazwie

Funkcjonowanie dwóch lub nawet więcej spółek o tej samej nazwie (firmie) jest możliwe, co więcej sytuacje takie zdarzają się w praktyce. Przepisy k.c. wskazują, że firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku, a zatem działających na tym samym terytorium oraz oferujących pokrywający się zakres usług lub towarów. W konsekwencji odróżniać się od siebie muszą spółki będące podmiotami konkurującymi ze sobą, których usługami lub towarami mogą być zainteresowani ci sami klienci, a podobne lub identyczne nazwy spółek mogłyby wprowadzić ich w błąd.

Rejestracja w KRS spółek o bardzo podobnych lub nawet identycznych nazwach, ale działających na różnych rynkach, a więc oferujących inne towary lub usługi na innym obszarze geograficznym, nie powinna być zatem problematyczna. W praktyce zdarza się jednak, że KRS odmawia rejestracji kolejnej spółki, której nazwa jest taka sama lub nawet jedynie podobna do nazwy spółki już istniejącej pomimo, że z informacji o adresie siedziby spółki i jej PKD wynika, że obie spółki działają na innym rynku.  Nie należy również zapominać, że decyzja o wyborze funkcjonującej już nazwy spółki może mieć określone konsekwencje prawne, np. naruszać prawa autorskie lub prawo ochronne na znak towarowy podmiotu wcześniej używającego daną firmę.

Wyróżniająca się nazwa (firma) spółki

Oceniając odróżnialność firm nie należy poprzestać jedynie na sprawdzeniu, czy nie są one identyczne, gdyż weryfikacji podlega również ich podobieństwo, które może stanowić podstawę odmowy rejestracji spółki. Jeśli zatem główny człon firm dwóch spółek jest bardzo podobny, a różnią się one jedynie nieistotnym szczegółem, np. odmianą danego słowa, to firmy takie nie będą odróżniać się od siebie dostatecznie. Warto przy tym pamiętać, że kryterium dostatecznej odróżnialności dotyczy spółek funkcjonujących na tym samym rynku, a zatem działających na tym samym terytorium oraz oferujących pokrywający się zakres usług lub towarów.

Przykład:

W mieście, w którym działa już świadcząca usługi deweloperskie spółka XYZ Constructions sp. z o.o. zawiązana została nowa spółka z o.o. o nazwie XYZ Construction sp. z o.o., która również zamierza prowadzić działalność w zakresie budowy i sprzedaży mieszkań. W przedstawionej sytuacji firma nowej spółki nie odróżnia się w dostateczny sposób od spółki już funkcjonującej na danym rynku, co powinno skutkować odmową wpisu takiej spółki do KRS.

Sprawdzenie dostępności nazwy (firmy) spółki

Aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych ze zmianą nazwą spółki, przed zawarciem umowy spółki warto sprawdzić czy w KRS jest już wpisana inna spółka o takiej samej nazwie (firmie). Każda spółka z o.o. podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS, w którym ujawnia się m.in. nazwę (firmę) spółki. Rejestr przedsiębiorców KRS jest jawny, a informacje w nim zamieszczone można przeglądać bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.ekrs.ms.gov.pl prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tym samym, dostępność danej firmy można zweryfikować korzystając z wyszukiwarki KRS umieszczonej na wskazanej stronie internetowej (jednym z kryteriów wyszukiwania jest nazwa wyszukiwanego podmiotu).

Paweł Butkiewicz


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.