05/05/2021

Co do zasady, członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki z o.o. Jedynie w niektórych sytuacjach członek zarządu może ponosić taką odpowiedzialność.

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki może powstać w momencie, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Okoliczność ta może być wykazana przez wierzyciela na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na spłacenie wierzyciela.

grafika_akapity.png

Zastanawiasz się jak jest opodatkowana spółka z o.o.? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszych książkach, w których szczegółowo omówiliśmy prawo podatkowe spółki z o.o. Sprawdź teraz!


Egzekucja z majątku członka zarządu

Jednak nawet w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, członek zarządu będzie odpowiadał osobiście za zobowiązania spółki tylko wówczas, gdy w czasie sprawowania przez niego funkcji w zarządzie nie podjął określonych działań, mimo że zaistniały przesłanki uzasadniające zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub układowego.

Tym samym, pomimo bezskuteczności egzekucji wobec spółki, członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że:

  • we właściwym czasie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki albo w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Za „właściwy czas” do ogłoszenia upadłości uznaje się termin nie późniejszy niż trzydzieści dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jej ogłoszenia. Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika,
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nastąpiło bez winy członka zarządu. Oznacza to, że przy zachowaniu należytej staranności członek zarządu spółki nie miał możliwości stwierdzenia istnienia podstawy do ogłoszenia upadłości,
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki (oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu) wierzyciel nie poniósł szkody. Taka sytuacja ma miejsce, gdy członek zarządu udowodni, że dochodzona przez wierzyciela należność znajduje się w tak dalekiej kolejności, że nie zostałaby zaspokojona nawet w sytuacji prawidłowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Michał Walczak

 


Michał Walczak
Michał Walczak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.