24/11/2022

Wspólnicy spółki z o.o. oczekują zazwyczaj, że powołany przez nich członek zarządu spółki będzie koncentrował się wyłącznie na prowadzeniu spraw ich spółki i nie będzie zajmował się żadną inną działalności, w szczególności konkurencyjną. Z naszego artykułu dowiesz się jakie ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności konkurencyjnej obowiązują członków zarządu spółki z o.o.  

Czym jest działalność konkurencyjna?

Działalność konkurencyjną możemy zdefiniować jako prowadzenie działalności polegającą na oferowaniu tym samym odbiorcom na tym samym terytorium towarów lub usług o takich samych lub zbliżonych walorach do towarów lub usług oferowanych przez innego przedsiębiorcę.

Działalność konkurencyjna członka zarządu

Co do zasady członek zarządu spółki z o.o. nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec spółki. Istotne jest, że za działalność konkurencyjną członka zarządu uznaje się zarówno samodzielne zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec spółki, jak i uczestnictwo w spółce konkurencyjnej. Pod pojęciem zajmowania się interesami konkurencyjnymi należy rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec spółki na własny rachunek, a także wszelkiego rodzaju doradztwo na jakiejkolwiek podstawie prawnej dla podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną. Takie doradztwo może być wykonywane np. na podstawie umowy o pracę. Przyjmuje się, że członek zarządu nie musi otrzymywać wynagrodzenia, aby jego działalność uznać za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.

Członek zarządu nie może również uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, gdyż z takim uczestnictwem wiąże się zazwyczaj domniemanie wykorzystywania i przekazywania przez takiego członka zarządu know-how i tajemnic handlowych, które zna w związku z wykonywaną funkcją. Oznacza to, że członek zarządu spółki nie może być:

  • wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej;
  • wspólnikiem konkurencyjnej spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) – mimo pewnych wątpliwości przyjmuje się, że dotyczy to również posiadania statusu wspólnika nieuprawnionego do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki, tj. komandytariusza spółki komandytowej i akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej;
  • członkiem organów (zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej) konkurencyjnej spółki z o.o., prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej i innych osób prawnych;
  • wspólnikiem w konkurencyjnej spółce z o.o., prostej spółce akcyjnej lub spółce akcyjnej, posiadającym co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki;
  • wspólnikiem konkurencyjnej spółki z o.o., prostej spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej uprawnionym do powoływania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki niezależnie od liczby posiadanych udziałów lub akcji.
grafika_akapity.png


Zdobądź największe kompendium wiedzy i wykorzystaj je w praktyce! Niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o. Sprawdź nasze książki!

 

Obowiązek uzyskania zgody

Od opisanej powyżej zasady istnieje jednak wyjątek. Możliwe jest uprzednie udzielenie przez spółkę zgody członkowi zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej udziela organ uprawniony do powołania zarządu, czyli w praktyce najczęściej zgromadzenie wspólników. Zgoda na prowadzenie przez członka zarządu działalności konkurencyjnej może być również wyrażona bezpośrednio w treści umowy spółki.

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki

Przepisy k.s.h. nie regulują zakazu prowadzenia przez wspólników w spółce z o.o. działalności konkurencyjnej wobec spółki. Tym samym wspólnicy w spółce co do zasady mają możliwość prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki.

Obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej obowiązuje jednak oczywiście tych wspólników, którzy zasiadają w zarządzie spółki.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawarcia w umowie spółki lub w porozumieniu wspólników postanowień rozszerzających zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej na wspólników.

Więcej na temat zakazu konkurencji wspólników spółki z o.o. można dowiedzieć się z naszego artykułu Czy wspólnicy spółki z o.o. mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki? 

Andrzej Illukiewicz


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.