05/05/2021

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka ta, obok spółki akcyjnej i od 1 lipca 2021 r. prostej spółki akcyjnej, należy do spółek kapitałowych i posiada osobowość prawną.

Spółka z o.o. ma zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Podstawą jej funkcjonowania jest określony w umowie spółki kapitał zakładowy. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 złotych. Majątek spółki z o.o. stanowi odrębną masę od majątku jej wspólników.

Wspólnicy spółki z o.o.

W spółce z o.o. uczestniczą wspólnicy posiadający udziały odzwierciedlające przysługującą im część kapitału zakładowego. Wspólnikami w spółce z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne (np. spółka akcyjna), jak i inne jednostki organizacyjne (np. spółki osobowe takie jak spółka jawna, czy spółka komandytowa). Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym, a jedynie tym, co wnieśli do spółki jako wkład.

Organy spółki

Cechą charakterystyczną spółki z o.o. jest obowiązkowe istnienie organów – zarządu oraz zgromadzenia wspólników. W spółce z o.o. co do zasady nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obowiązkowe wyłącznie wtedy, gdy kapitał zakładowy przekracza 500 tys. zł, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniu rady nadzorczej w spółce z o.o., przeczytaj nasz artykuł: Rada nadzorcza w spółce z o.o. – jakie ma zadania, kto może być jej członkiem? 

Każdy z organów odgrywa w spółce inną rolę. Zarząd sprawuje funkcję wykonawczą oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą spółki i podejmuje decyzje w najbardziej istotnych sprawach określonych w przepisach i postanowieniach umowy spółki. Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością spółki.

grafika_akapity.png

Wszystko co musisz wiedzieć o spółce z o.o.! Sprawdź największe kompendium wiedzy – niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

 

Powstanie spółki z o.o.

W chwili zawarcia umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka z o.o. powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Umowa spółki musi zostać zawarta przez wspólników w formie aktu notarialnego lub też może zostać zawarta przez Internet, za pośrednictwem systemu s24.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada wiele zalet. O najważniejszych z nich możesz przeczytać w naszym artykule Jakie są najważniejsze zalety spółki z o.o.?

Zastanawiasz się, czy spółka z o.o. jest formą działalności idealną dla Ciebie? Skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ, którzy rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Zapoznaj się także z naszą ofertą i sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc! 

Igor Dudkiewicz

 

 

 


Tomasz Rutkowski
Tomasz Rutkowski
Radca prawny

Tomasz jest wspólnikiem w Kancelarii PragmatIQ, w której kieruje zespołem sporów korporacyjnych.
Z Kancelarią PragmatIQ związany jest od 2009 r., a więc od początku jej funkcjonowania. Tomasz zajmuje się doradztwem przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych. Ma doświadczenie zarówno w przygotowywaniu rozwiązań prawnych mających zapobiegać sporom, jak i w rozwiązywaniu powstałych już konfliktów m.in. doradzając jak skutecznie opuścić spółkę lub spłacić wspólnika.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.