24/05/2022

Jednym z wymogów przekształcenia w spółkę z o.o. jest przygotowanie planu przekształcenia. Z naszego artykułu dowiesz się czym jest plan przekształcenia i co powinno się w nim znaleźć.

Po co jest plan przekształcenia?

Plan przekształcenia wraz z załącznikami jest wewnętrznym dokumentem, stanowiącym zestawienie informacji o charakterze finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym dotyczącym spółki przekształcanej. Obowiązek przygotowania planu przekształcenia ma na celu zapewnienie wspólnikom spółki przekształcanej informacji o aktualnej sytuacji spółki, jak również o strukturze spółki po dokonaniu przekształcenia oraz treści umowy spółki przekształconej. Sporządzenie planu przekształcenia nie można uznać za czynność zobowiązującą do dokonania przekształcenia i może się zdarzyć, że wspólnicy spółki po zapoznaniu się z nim zrezygnują z przeprowadzenia przekształcenia. Jest to etap przygotowawczy, który ma umożliwić wspólnikom spółki podjęcie przemyślanej decyzji.

Co do zasady przygotowanie planu przekształcenia jest obowiązkowym elementem każdego przekształcenia. Przepisy k.s.h. przewidują jednak wyjątek od tej zasady. W przypadku przekształcenia spółki jawnej lub cywilnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki nie ma obowiązku sporządzania planu przekształcenia, co nie zwalnia jednak z obowiązku przygotowania:

 1. projektu uchwały w sprawie przekształcenia,
 2. projektu umowy lub statutu spółki przekształconej,
 3. sprawozdania finansowego (w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową),
 4. wyceny składników majątku spółki (w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną).

Co zawiera plan przekształcenia?

Plan przekształcenia w spółkę z o.o. powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Często zapisuje się w nim również podstawowe informacje dotyczącej spółki, w którą ma nastąpić przekształcenie takie jak nazwa spółki przekształconej oraz informacje kto będzie jej wspólnikiem i ile udziałów będzie mu przysługiwać.

Do planu przekształcenia należy załączyć:

 • w przypadku przekształcenia w spółkę z o.o. innej spółki:
 1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
 2. projekt umowy spółki przekształconej;
 3. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;
 • w przypadku przekształcenia w spółkę z o.o. jednoosobowego przedsiębiorcy:
 1. projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 2. projekt aktu założycielskiego;
 3. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.

Plan przekształcenia sporządza zarząd albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej. Co do zasady jest on sporządzany w formie pisemnej. Jedynie w przypadku spółki jednoosobowej plan przekształcenia musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Więcej na temat przekształcenia w spółkę z o.o. można dowiedzieć się z naszego artykułu Przekształcenie spółki w spółkę z o.o. – jakie czynności należy podjąć?

Aleksandra Lipka


Aleksandra Lipka
Aleksandra Lipka

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.