05/12/2022

Wniesienie do spółki wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) może powodować określone konsekwencje podatkowe. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat skutków aportu przedsiębiorstwa oraz ZCP.

CIT po stronie spółki

Wniesienie do spółki z o.o. wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP, podobnie jak każdego innego wkładu, nie powoduje powstania po stronie spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Spółka na potrzeby amortyzacji podatkowej kontynuuje wycenę składników majątku stosowaną przez wspólników wnoszących przedsiębiorstwo lub ZCP z uwzględnieniem dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych, a także przyjętą przez nich metodę amortyzacji. Przepisy przewidują zasadę kontynuacji zasad amortyzacji podatkowej i tym samym wykluczają możliwość nadania składnikom majątkowym aportowanym w ramach przedsiębiorstwa lub ZCP nowej wartości podatkowej.

PIT/CIT po stronie wspólników

Zarówno w przypadku wspólników będących podatnikami PIT, jak i CIT, wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP nie wywołuje po ich stronie żadnych skutków podatkowych. Ewentualny dochód przesunięty jest na moment zbycia udziałów objętych w zamian za wkład wniesiony w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

grafika_akapity.png

Zastanawiasz się jak jest opodatkowana spółka z o.o.? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszych książkach, w których szczegółowo omówiliśmy prawo podatkowe spółki z o.o.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W przypadku aportu przedsiębiorstwa lub ZCP, opodatkowaniu PCC podlega wartość kapitału zakładowego (w przypadku zawarcia umowy spółki) albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (w przypadku zmiany umowy spółki). Stawka podatku wynosi 0,5%. Aport podlega jednak zwolnieniu z opodatkowania PCC, jeżeli jego przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub ZCP spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej).

Podatek VAT

Na gruncie ustawy o VAT każde zbycie przedsiębiorstwa albo ZCP pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT. Ponadto, zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP w drodze aportu nie powoduje konieczności dokonania korekty podatku naliczonego po stronie wspólnika wnoszącego aport, jeżeli przedsiębiorstwo lub ZCP będzie nadal wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

Rafał Szymkowiak

Michał Walczak


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.